Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 111 (661) Replösa (Ågård)

Roten hade 1686 nr 811 och tillhörde kapten Mustchamps kompani. År 1693 nr 934. Rotebönder 1686. Replösa Ågård Sven Hansson, Per Johansson. Höslänga Jöns Persson, Per Tuvedsson, Sven Gislesson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Replösa Ågård 1 ¾ Ljungby Höslänga 1 ¾ Ljungby Vid Storskifte i byarna öster om Lagan fastställt 1811 är soldattorpet inritat på kartan i Replösa Ågårds södra område, vid rågången mot Kvarn- arna. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 49.969', E 13° 57.877' (56.83282, 13.96462). RT-90 X= 6302177 Y= 1387648 Vill du se flygfoto? I husförhörslängden nämns sista soldaten som bor på soldattorpet Johan Rolf vilken utflyttar 1838. Sista gången torpet nämns är 1844 då en torpare Anders Jonasson utflyttar. År 1845 fastställs ägodelning där soldattorpet får alla sina ägor i ett skift littera 3 med gräns mot Visslaryd. Denna torpplan blev aldrig upplåten till någon soldat. Enligt ett köpekontrakt daterat 1910-04-24 då den fick fastighetsbeteckning Replösa Ågård 3:27.
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Bengdt Gummesson 1683 Jon Johansson Lagström 1660 1709 1713 Erich Månson Lagström 1696 1716 1723 Död 15/12 1723. Jon Jonsson 1694 1718 Michel Michelson Lagström 1692 1725 1742 Daniel Anders Hager 1744 1744 Volontär. Michel Michelson Lagström 1692 1747 1752 Elias Rutger von Porath 1742 1755 1757 Volontär. Jöns Nilson Lagström 1760 1761 Olof Persson Kardus 1756 1776 1788 5' 8" Anders Jönsson Cardus 1758 1788 1794 5' 5" Vakant enligt kungligt brev 1794 1802 Brevet utfärdat 27/1 1794. Anders Jöransson Spiut 1777 1802 1809 5' 8" Jonas Jonsson Löf 1779 1810 1825 5' 6 1/4" Död 29/4 1825 Anders Berg 1804 1825 1827 Pipare. Transporterad till nr 85 Hallarp. Johan Pettersson Rolf 1804 1828 1859 5' 11" Nils Andersson Rolf 1834 1860 1866 5' 10" Carl Andersson Roij 1843 1867 1872 6' 5" Carl Petersson Roij 1854 1873 1879 5' 8" Axel Mörk 1857 1879 1882 5' 7½" Johan Nilsson Mörk 1862 1882 1899 5' 8" Karl Alfred Andersson Bergdal 1881 1900 1905 182 cm
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 111 (661) Replösa (Ågård)

Roten hade 1686 nr 811 och tillhörde kapten Mustchamps kompani. År 1693 nr 934. Rotebönder 1686. Replösa Ågård Sven Hansson, Per Johansson. Höslänga Jöns Persson, Per Tuvedsson, Sven Gislesson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Replösa Ågård 1 ¾ Ljungby Höslänga 1 ¾ Ljungby Vid Storskifte i byarna öster om Lagan fastställt 1811 är soldattorpet inritat på kartan i Replösa Ågårds södra område, vid rågången mot Kvarnarna. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 49.969', E 13° 57.877' (56.83282, 13.96462). RT-90 X= 6302177 Y= 1387648 Vill du se flygfoto? I husförhörslängden nämns sista soldaten som bor på soldattorpet Johan Rolf vilken utflyttar 1838. Sista gången torpet nämns är 1844 då en torpare Anders Jonasson utflyttar. År 1845 fastställs ägodelning där soldattorpet får alla sina ägor i ett skift littera 3 med gräns mot Visslaryd. Denna torpplan blev aldrig upplåten till någon soldat. Enligt ett köpekontrakt daterat 1910-04-24 då den fick fastighetsbeteckning Replösa Ågård 3:27.
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Bengdt Gummesson 1683 Jon Johansson Lagström 1660 1709 1713 Erich Månson Lagström 1696 1716 1723 Död 15/12 1723. Jon Jonsson 1694 1718 Michel Michelson Lagström 1692 1725 1742 Daniel Anders Hager 1744 1744 Volontär. Michel Michelson Lagström 1692 1747 1752 Elias Rutger von Porath 1742 1755 1757 Volontär. Jöns Nilson Lagström 1760 1761 Olof Persson Kardus 1756 1776 1788 5' 8" Anders Jönsson Cardus 1758 1788 1794 5' 5" Vakant enligt kungligt brev 1794 1802 Brevet utfärdat 27/1 1794. Anders Jöransson Spiut 1777 1802 1809 5' 8" Jonas Jonsson Löf 1779 1810 1825 5' 6 1/4" Död 29/4 1825 Anders Berg 1804 1825 1827 Pipare. Transporterad till nr 85 Hallarp. Johan Pettersson Rolf 1804 1828 1859 5' 11" Nils Andersson Rolf 1834 1860 1866 5' 10" Carl Andersson Roij 1843 1867 1872 6' 5" Carl Petersson Roij 1854 1873 1879 5' 8" Axel Mörk 1857 1879 1882 5' 7½" Johan Nilsson Mörk 1862 1882 1899 5' 8" Karl Alfred Andersson Bergdal 1881 1900 1905 182 cm
Soldater