Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 58 (608) Öxnalt (Södergård)

Före generalmönstring 1697 var Öxnalt södergård nr 258. Bönder 1686: Öxnalt södergård Mårten Gummesson, Måns Bengtsson, Jon Persson. Risa Per Nilsson, änkan Kierstin. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Öxnalt Södergård 1 1 Lidhult Risa ½ ½ Lidhult Vill du läsa om rotens soldattorp?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Per Bengdtsson 1683 Lars Persson 1693 Per Nilson Bolin 1710 Död 8/7 1710. Per Börjesson Lunqvist 1684 1710 1728 Lars Larsson 1700 1718 Sven Larsson Berg 1695 1729 1742 Död till sjöss 1742. Nils Pehrson Liungqvist 1723 1743 1763 Jonas Persson Berg Demant 1738 1764 1775 5' 9 1/3" Friedrik Adolf Lagerbielke 1755 1776 1785 Furir med denna rotes lön. Erland Nilsson Lindstedt 1772 1787 1788 5' 7" Trumpetarlärling. Anders Hansson Demarch 1756 1788 1790 5' 7" Död 25/1 1790 i Finland. Adam Påhlman 1793 Volontär. Antaget till krigsakademien 1793 1801 Germund Svensson Fält 1775 1801 1836 5' 11" Lars Magnus Larsson Yster 1817 1838 1869 5' 9" Nils Johan Pettersson Skön 1851 1870 1898 5' 8" Johan Edvard Lindberg 1878 1899 1919 164 cm
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 58 (608) Öxnalt (Södergård)

Före generalmönstring 1697 var Öxnalt södergård nr 258. Bönder 1686: Öxnalt södergård Mårten Gummesson, Måns Bengtsson, Jon Persson. Risa Per Nilsson, änkan Kierstin. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Öxnalt Södergård 1 1 Lidhult Risa ½ ½ Lidhult Vill du läsa om rotens soldattorp?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Per Bengdtsson 1683 Lars Persson 1693 Per Nilson Bolin 1710 Död 8/7 1710. Per Börjesson Lunqvist 1684 1710 1728 Lars Larsson 1700 1718 Sven Larsson Berg 1695 1729 1742 Död till sjöss 1742. Nils Pehrson Liungqvist 1723 1743 1763 Jonas Persson Berg Demant 1738 1764 1775 5' 9 1/3" Friedrik Adolf Lagerbielke 1755 1776 1785 Furir med denna rotes lön. Erland Nilsson Lindstedt 1772 1787 1788 5' 7" Trumpetarlärling. Anders Hansson Demarch 1756 1788 1790 5' 7" Död 25/1 1790 i Finland. Adam Påhlman 1793 Volontär. Antaget till krigsakademien 1793 1801 Germund Svensson Fält 1775 1801 1836 5' 11" Lars Magnus Larsson Yster 1817 1838 1869 5' 9" Nils Johan Pettersson Skön 1851 1870 1898 5' 8" Johan Edvard Lindberg 1878 1899 1919 164 cm
Soldater