Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2021-09-07

Rote Nr 55 (605) Bjerseryd

Före generalmönstring 1697 var Bjerseryd nr 252. Bönder 1686: Bjerseryd Knut Persson, Jöns Gummesson, Per Persson, Måns Persson. Ljunghult Per Jönsson, Jöns Jönsson. Mosslunda Per Nilsson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Bjerseryd 1 1 Vrå Ljunghult ¼ ¼ Vrå Mosslunda ¼ ¼ Vrå Den sista soldaten som bodde på gamla soldattorpet var Anders Bjers som inflyttade 1846 och avflyttade 1847. Därefter har ingen soldat bott på rotens soldattorp. Var detta gamla soldattorp legat är oklart i skifteshandlingarna kan man läsa att åkrar som kallats "Torpåkrarna" hade nummer 470-478. Ungefärlig position N 56° 44.332', E 13° 28.874' (56.73886, 13.48123) enligt RT-90 X 6292616 Y 1357792. Vill du se flygfoto? Vid laga skifte fastställt 1853 (07-VRÅ-3) beslutades att soldattorpet skulle flyttas till en ny plan belägen vid Långerås utmed Håkanshults rågång. Detta område låg norr om Dala som säkerligen inte varit soldattorp efter skiftet. Den nya soldatplanen vid Långerås blev troligen aldrig bebyggd och därmed har ingen soldat bott där. Posititon N 56° 44.364', E 13° 29.719' (56.73939, 13.49532) enligt RT-90 X 6292646 Y 1358656. Vill du se flygfoto? År 1899-05-01 (07-VRÅ-67) fastställdes delning av soldattorpet i littera Ga - Gf om totalt 17,9120 hektar. Bland lantmäterihandlingarna från avstyckning av soldattorpet fastställt 1907 (07-VRÅ-385) finns en avskrift av kontrakt mellan roten och rekryten Alfred Bjers daterat 1887-09-29 där han förklarar sig nöjd med en årlig lön om 150 kr, där 75 kronor betalas 29 september (datum för andra delen är ej angiven) med början 1887. På detta kontrakt har 1903-02-17 tillskrivits att han uppburit och uppbär lön enligt detta kontrakt, och att han avsäger sig alla anspråk på naturakontrakt och således även på soldattorpet varför roten får göra sig kvitt det hur de vill. Enligt köpebrev daterat redan 1898-11-21 köper Noak Johannesson och hans hustru Emma Alexandersdotter i Bjerseryd 14,5740 hektar av soldattorpet för 475 kr (littera Gb, Gc och Gd). Fastighetsbeteckning blev 1:17 och 1:18.
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Jöns Simonsson 1687 Död 25/10 1687. Lars Nilsson 1688 Jöns Månsson 1694 Död april 1694. Sven Knutsson 1694 1704 Död i fält 4/8 1704. Sven Jönson Bergman 1710 Död 1/4 1710. Jon Johansson Bergman 1716 Fånge Wismar 1716. Håkan Nilsson Bergman 1686 1716 1719 Död 16/1 1719. Trufved Bengtson Strömberg 1700 1720 1727 Rymt 1727. Jonas Lindqvist 1697 1727 1730 Korpral transporterad till nr 95 Fårtorp. Sven Svensson Stalberg 1677 1730 1733 Transport från nr 59. Hans Börjesson Bergman Bergvall 1716 1740 1770 Korpral. Jöran Hansson Sarf 1753 1771 1789 5' 10" Till nr 67 Bökö. Zacharias Breding 1772 1789 1792 5' 8" Rustmästare. Anders Jonsson Grann 1774 1792 1809 5' 9" Korpral. Transorterad till nr 5 Hå österg. Sven Larsson Bång 1785 1810 1830 5' 7" Johannes Magnusson Blond 1806 1831 1842 5' 11" Anders Nilsson Bjers 1824 1843 1876 6' Johannes Larsson Bjers 1858 1877 1887 5' 6" Alfred Johansson Bjers 1866 1887 1903 173 cm
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 55 (605) Bjerseryd

Före generalmönstring 1697 var Bjerseryd nr 252. Bönder 1686: Bjärseryd Knut Persson, Jöns Gummesson, Per Persson, Måns Persson. Ljunghult Per Jönsson, Jöns Jönsson. Mosslunda Per Nilsson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Bjärseryd 1 1 Vrå Ljunghult ¼ ¼ Vrå Mosslunda ¼ ¼ Vrå Den sista soldaten som bodde på gamla soldattorpet var Anders Bjers som inflytt- ade 1846 och avflyttade 1847. Därefter har ingen soldat bott på rotens soldattorp. Var detta gamla soldattorp legat är oklart i skifteshandlingarna kan man läsa att åkrar som kallats "Torpåkrarna" hade nummer 470-478. Ungefärlig position N 56° 44.332', E 13° 28.874' (56.73886, 13.48123) enligt RT-90 X 6292616 Y 1357792. Vill du se flygfoto? Vid laga skifte fastställt 1853 (07-VRÅ-3) beslutades att soldattorpet skulle flyttas till en ny plan belägen vid Långerås utmed Håkanshults rågång. Detta område låg norr om Dala som säkerligen inte varit soldattorp efter skiftet. Den nya soldatplanen vid Långerås blev troligen aldrig bebyggd och därmed har ingen soldat bott där. Posititon N 56° 44.364', E 13° 29.719' (56.73939, 13.49532) enligt RT-90 X 6292646 Y 1358656. Vill du se flygfoto? År 1899-05-01 (07-VRÅ-67) fastställdes delning av soldattorpet i littera Ga - Gf om totalt 17,9120 hektar. Bland lantmäterihandlingarna från avstyckning av soldattorpet fastställt 1907 (07- VRÅ-385) finns en avskrift av kontrakt mellan roten och rekryten Alfred Bjers daterat 1887-09-29 där han förklarar sig nöjd med en årlig lön om 150 kr, där 75 kronor betalas 29 september (datum för andra delen är ej angiven) med början 1887. På detta kontrakt har 1903-02-17 tillskrivits att han uppburit och uppbär lön enligt detta kontrakt, och att han avsäger sig alla anspråk på naturakontrakt och således även på soldattorpet varför roten får göra sig kvitt det hur de vill. Enligt köpebrev daterat redan 1898-11-21 köper Noak Johannesson och hans hus- tru Emma Alexandersdotter i Bjerseryd 14,5740 hektar av soldattorpet för 475 kr (littera Gb, Gc och Gd). Fastighetsbeteckning blev 1:17 och 1:18.
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Jöns Simonsson 1687 Död 25/10 1687. Lars Nilsson 1688 Jöns Månsson 1694 Död i april 1694. Sven Knutsson 1694 1704 Död i fält 4/8 1704. Sven Jönson Bergman 1710 Död 1/4 1710. Jon Johansson Bergman 1716 Fånge Wismar 1716. Håkan Nilsson Bergman 1686 1716 1719 Död 16/1 1719. Trufved Bengtson Strömberg 1700 1720 1727 Rymt 1727. Jonas Lindqvist 1697 1727 1730 Korpral transporterad till nr 95 Fårtorp. Sven Svensson Stalberg 1677 1730 1733 Transport från nr 59. Hans Börjesson Bergman Bergvall 1716 1740 1770 Korpral. Jöran Hansson Sarf 1753 1771 1789 5' 10" Till nr 67 Bökö. Zacharias Breding 1772 1789 1792 5' 8" Rustmästare. Anders Jonsson Grann 1774 1792 1809 5' 9" Korpral. Transorterad till nr 5 Hå österg. Sven Larsson Bång 1785 1810 1830 5' 7" Johannes Magnusson Blond 1806 1831 1842 5' 11" Anders Nilsson Bjers 1824 1843 1876 6' Johannes Larsson Bjers 1858 1877 1887 5' 6" Alfred Johansson Bjers 1866 1887 1903 173 cm
Soldater