Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Återkomna efter Poltava som tillhört kompaniet

Namn Ålder Tjänsteår Avsked Anmärkning Återkom 1722-05-07 kapten Johan Schmiedeberg d.y 43 22 Fånge vid Poltava. Utan indelning. kapten Erich Rappe 60 44 1726 Har indelning. Fånge vid Poltava. Återkom 1722-05-11 fänrik Jacob Liljehök 36 17 1722 Fången vid Perevolotna. Avsked 1722-06-05. Återkom 1722-05-25 Daniel Biurling 44 21 Sönderkrossad i abetet får avsked. Okänd rote. Nils Falk 53 33 Blesserad i halsen får avsked. Återkom 1722-09-17 Christopher Wikman 43 19 Fånge efter Poltava. Åter till regementet rote 42. Återkom 1723-05-09 kapten Jöran Påhlman 53 38 1724 Fånge vid Perevolotjna kapten Axel Krook 48 27 1723 Second kapten. Orten Perevolotjna försvann på 1960-talet i och med bygget av Dniprodzerzjynskreservoaren.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Återkomna efter Poltava som tillhört

kompaniet

Namn Ålder Tjänsteår Avsked Anmärkning Återkom 1722-05-07 kapten Johan Schmiedeberg d.y 43 22 Fånge vid Poltava. Utan indelning. kapten Erich Rappe 60 44 1726 Har indelning. Fånge vid Poltava. Återkom 1722-05-11 fänrik Jacob Liljehök 36 17 1722 Fången vid Perevolotna. Avsked 1722-06-05. Återkom 1722-05-25 Daniel Biurling 44 21 Sönderkrossad i abetet får avsked. Okänd rote. Nils Falk 53 33 Blesserad i halsen får avsked. Återkom 1722-09-17 Christopher Wikman 43 19 Fånge efter Poltava. Åter till regementet rote 42. Återkom 1723-05-09 kapten Jöran Påhlman 53 38 1724 Fånge vid Perevolotjna kapten Axel Krook 48 27 1723 Second kapten. Orten Perevolotjna försvann på 1960-talet i och med bygget av Dniprodzerzjynskreservoaren.
Soldater