Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 134 (684) Hult Södergård

Vid laga skifte i Hult fastställt 1866 beslutades att en av södergårds ägolotter skulle flyttas till soldattorpet, som kallades Mörkhyltan och fanns redan vid storskiftet 1814. Efter lottning blev Erik Jonasson Linnér tilldelad att utflytta till denna lott. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 57.450', E 13° 51.950' (56.95750, 13.86583). RT-90 X= 6316225 Y= 1382013. Vill du se flygfoto?
Mörkhyltan från NV 2008.
Från SV 2008.
Del av kartan från laga skifte 1866.
Soldattorpet skulle i stället förläggas till Östra Hult i ett skift och blev utmärkt med littera N på skifteskartan. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 57.472', E 13° 52.203' (56.95786, 13.87006). RT-90 X= 6316258 Y= 1382271. Vill du se flygfoto? Enligt köpebrev daterat 1904-08-19 säljer roten soldattorpet med allt utom jakt i 9 år till Carl Emil Linnéer för 525 kronor. Arealen var 18,1694 hektar och fastighetsbeteckning blev Hult södergård 2:9.
Minnessten Östra Hult 2008.
Från SV 2008.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 134 (684) Hult Södergård

Vid laga skifte i Hult fastställt 1866 beslutades att en av södergårds ägolotter skulle flyttas till soldattorpet, som kallades Mörkhyltan och fanns redan vid storskiftet 1814. Efter lottning blev Erik Jonasson Linnér tilldelad att utflytta till denna lott. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 57.450', E 13° 51.950' (56.95750, 13.86583). RT-90 X= 6316225 Y= 1382013. Vill du se flygfoto?
Mörkhyltan från NV 2008.
Från SV 2008.
Del av kartan från laga skifte 1866.
Soldattorpet skulle i stället förläggas till Östra Hult i ett skift och blev utmärkt med littera N på skifteskartan. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 57.472', E 13° 52.203' (56.95786, 13.87006). RT-90 X= 6316258 Y= 1382271. Vill du se flygfoto? Enligt köpebrev daterat 1904-08-19 säljer roten soldattorpet med allt utom jakt i 9 år till Carl Emil Linnéer för 525 kronor. Arealen var 18,1694 hektar och fastighetsbeteckning blev Hult södergård 2:9.
Minnessten Östra Hult 2008.
Soldater