Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 118 (668) Ularp (Mellangård)

Vid laga skifte i Ularp, Rya, Värset och Djurarp beslutades att soldattorpet skulle flyttas till ny plan intill Marsjö rågång. Åren 1901 - 1905 utfördes ett laga skifte av soldattomten mellan roteägarna. Några ägare ansåg att torpplanen redan vid tidigare laga skifte blivit delat, vilket övriga ägare protesterade mot. Sista soldaten som bodde på roten var Lars Palm, som avled 1867. Därför kan man inte av skifteshandlingarna utläsa var soldattorpet varit beläget. Palms änka Gustava Sandberg bor kvar på soldattorpet enligt husförhörslängden AI:16 som omfattar tiden 1890-1900. Ungefärlig position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 47.387', E 13° 43.627' (56.78978, 13.72712). RT-90 X= 6297801 Y= 1373008 Vill du se flygfoto?
Karta från laga skifte ritad 1901.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 118 (668) Ularp (Mellangård)

Vid laga skifte i Ularp, Rya, Värset och Djurarp beslutades att soldattorpet skulle flyttas till ny plan intill Marsjö rågång. Åren 1901 - 1905 utfördes ett laga skifte av soldattomten mellan roteägarna. Några ägare ansåg att torpplanen redan vid tidigare laga skifte blivit delat, vilket övriga ägare protesterade mot. Sista soldaten som bodde på roten var Lars Palm, som avled 1867. Därför kan man inte av skifteshandlingarna utläsa var soldattorpet varit beläget. Palms änka Gust- ava Sandberg bor kvar på soldattorpet enligt husförhörslängden AI:16 som omfattar tiden 1890-1900. Ungefärlig position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 47.387', E 13° 43.627' (56.78978, 13.72712). RT-90 X= 6297801 Y= 1373008 Vill du se flygfoto?
Karta från laga skifte ritad 1901.
Soldater