Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Lego kontrakt

Lego kontrakt, upprättade mellan roten och soldaten, och bevittnade av representanter från kompaniet, regementet och Landshövdingen. Den 23/10 1862 mellan roten Nr 3 Elinge och Johannes Ekberg/Jonsson. Sidan 1, Sidan 2. Den 21/4 1853 mellan roten Nr 4 Hällarne Norregård och Anders Häll/Pehrsson. Sidan 1, Sidan 2. Den 20/4 1861 mellan roten Nr 4 Hällarne Norregård och Jacob Sjöqvist/Carlsson. Sidan 1, Sidan 2. Den 1/4 1871 mellan roten Nr 5 Hå Östergård och Johan August Andersson/Hägg. Sidan 1, Sidan 2. Den 13/11 1880 mellan roten Nr 5 Hå Östergård och Karl Gusav Bernhard Karlsson/Holmgren. Sidan 1, Sidan 2. Den 18/2 1860 mellan roten Nr 6 Håå Bengtsgård och Carl Johan Hast/Johannesson. Sidan 1, Sidan 2. Den 23/10 1862 mellan roten Nr 12 Bäckaryd och Sven Johan Lundin/Carlsson. Sidan 1, Sidan 2. Den 7/11 1885 mellan roten Nr 14 Björstorp södergård och Gustaf Alfred Björkman/Karlsson. Sidan 1, Sidan 2. Den 21/10 1859 mellan roten Nr 27 Stafsätra och Anders Petter Staf/Johansson. Sidan 1, Sidan 2. Den 22/4 1856 mellan roten Nr 48 Össjöhult och Emanuel Frans/Jönsson. Sidan 1, Sidan 2. Den 9/4 1856 mellan roten Nr 49 Emmeboda och Sven Elmqvist/Pettersson. Sidan 1, Sidan 2. Den 22/4 1856 mellan roten Nr 59 Yxnalt Norregård och Nils Mård/Andersson. Sidan 1, Sidan 2. Den 16/10 1897 mellan roten Nr 71 Moanäs och Carl Edvard Jonasson/Munter. Sidan 1, Sidan 2. Den 3/2 1838 mellan roten Nr 74 Röshult Yttra och Jonas Rolig/Jonasson. Sidan 1, Sidan 2, Sidan 3. Den 4/12 1862 mellan roten Nr 79 Röshult Övra och Salomon Ruff/Nilsson. Sidan 1, Sidan 2. Den 13/4 1885 mellan roten Nr 81 Björkenäs och Johannes Alfred Borg/Salomonsson. Sidan 1, Sidan 2. Den 23/10 1862 mellan roten Nr 89 Öjarp och Carl Magnus Ring/Andersson/Johansson. Sidan 1, Sidan 2. Den 11/4 1863 mellan roten Nr 102 Kånna och Salomon Crona/Carlsson. Sidan 1, Sidan 2. Den 18/2 1860 mellan roten Nr 105 Tofta Norregård och Nils Tall/Gudmundsson. Sidan 1, Sidan 2. Den 23/10 1862 mellan roten Nr 107 Hovdinge och Isac Hult/Carlsson. Sidan 1, Sidan 2. Den 18/2 1860 mellan roten Nr 111 Replösa Ågård och Nils Rolf/Andersson. Sidan 1, Sidan 2. Den 21/10 1859 mellan roten Nr 117 Kärringe Gisslagård och Bengt Johan Eld/Svensson. Sidan 1, Sidan 2. Den 18/2 1860 mellan roten Nr 129 Rataryd Vestergård och Salomon Rapp/Johansson. Sidan 1, Sidan 2. Den 23/10 1862 mellan roten Nr 130 Simmarp och Anders Johan Videll/Jonasson. Sidan 1, Sidan 2. Den 23/10 1862 mellan roten Nr 137 Simmarp och Anders Johan Lindell/Jonasson. Sidan 1, Sidan 2.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Lego kontrakt

Lego kontrakt, upprättade mellan roten och soldaten, och bevittnade av representanter från kompaniet, regementet och Land- shövdingen. Den 23/10 1862 mellan roten Nr 3 Elinge och Johannes Ekberg/Jonsson. Sidan 1, Sidan 2. Den 21/4 1853 mellan roten Nr 4 Hällarne Norregård och Anders Häll/Pehrsson. Sidan 1, Sidan 2. Den 20/4 1861 mellan roten Nr 4 Hällarne Norregård och Jacob Sjöqvist/Carlsson. Sidan 1, Sidan 2. Den 1/4 1871 mellan roten Nr 5 Hå Östergård och Johan August Andersson/Hägg. Sidan 1, Sidan 2. Den 13/11 1880 mellan roten Nr 5 Hå Östergård och Karl Gusav Bernhard Karls- son/Holmgren. Sidan 1, Sidan 2. Den 18/2 1860 mellan roten Nr 6 Håå Bengtsgård och Carl Johan Hast/Johannesson. Sidan 1, Sidan 2. Den 23/10 1862 mellan roten Nr 12 Bäckaryd och Sven Johan Lundin/Carlsson. Sidan 1, Sidan 2. Den 7/11 1885 mellan roten Nr 14 Björstorp södergård och Gustaf Alfred Björk- man/Karlsson. Sidan 1, Sidan 2. Den 21/10 1859 mellan roten Nr 27 Stafsätra och Anders Petter Staf/Johansson. Sidan 1, Sidan 2. Den 22/4 1856 mellan roten Nr 48 Össjöhult och Emanuel Frans/Jönsson. Sidan 1, Sidan 2. Den 9/4 1856 mellan roten Nr 49 Emmeboda och Sven Elmqvist/Pettersson. Sidan 1, Sidan 2. Den 22/4 1856 mellan roten Nr 59 Yxnalt Norregård och Nils Mård/Andersson. Sidan 1, Sidan 2. Den 16/10 1897 mellan roten Nr 71 Moanäs och Carl Edvard Jonasson/Munter. Sidan 1, Sidan 2. Den 3/2 1838 mellan roten Nr 74 Röshult Yttra och Jonas Rolig/Jonasson. Sidan 1, Sidan 2, Sidan 3. Den 4/12 1862 mellan roten Nr 79 Röshult Övra och Salomon Ruff/Nilsson. Sidan 1, Sidan 2. Den 13/4 1885 mellan roten Nr 81 Björkenäs och Johannes Alfred Borg/Salomonsson. Sidan 1, Sidan 2. Den 23/10 1862 mellan roten Nr 89 Öjarp och Carl Magnus Ring/Andersson/Johansson. Sidan 1, Sidan 2. Den 11/4 1863 mellan roten Nr 102 Kånna och Salomon Crona/Carlsson. Sidan 1, Sidan 2. Den 18/2 1860 mellan roten Nr 105 Tofta Norregård och Nils Tall/Gudmundsson. Sidan 1, Sidan 2. Den 23/10 1862 mellan roten Nr 107 Hovdinge och Isac Hult/Carlsson. Sidan 1, Sidan 2. Den 18/2 1860 mellan roten Nr 111 Replösa Ågård och Nils Rolf/Andersson. Sidan 1, Sidan 2. Den 21/10 1859 mellan roten Nr 117 Kärringe Gisslagård och Bengt Johan Eld/Svensson. Sidan 1, Sidan 2. Den 18/2 1860 mellan roten Nr 129 Rataryd Vestergård och Salomon Rapp/Johansson. Sidan 1, Sidan 2. Den 23/10 1862 mellan roten Nr 130 Simmarp och Anders Johan Videll/Jonasson. Sidan 1, Sidan 2. Den 23/10 1862 mellan roten Nr 137 Simmarp och Anders Johan Lindell/Jonasson. Sidan 1, Sidan 2.