Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp Nr 76 (626) Odensjö

Del av Storskifteskartan 1818.
År 1911-08-16 upprättas ett köpebrev där roten säljer soldatåkern Bredingen omfattande 0,3575 hektar till folkskolläraren C A Ahlgren. för 125 kronor. Avsöndring sker 1911-11-04 och fastighetsbeteckning blev Karsagård 1:6. Ett gammalt soldattorp har troligen varit beläget vid denna hemmansdel. Ahlgren köper även ett angränsande kilformat markområde om 0.0868 hektar av P A Gummesson och hustrun Maria för 100 kr. Fastighets- beteckning blev 1:7 och är utmärkt med grön markering på övre kartan. Ytterligare ett köpebrev upprättas 1911-08-16 där Ahlgren köper soldatängen av roten för 125 kronor där arealen utgjorde 0,3575 hektar. Denna del var en utmark till Karsagård och begränsades på alla sidor av Björkenäs norregård. Fastigheten fick beteckningen 1:9, och Ahlgren säljer senare denna del till Johannes Johansson (Björeknäs norregård) i samband med Laga Skifte i Björkenäs norregård 1914. Den är utmärkt med blå markering på övre kartan. I samband med Laga skifte i Odensjö Karsagård och Bosagård 1830 finns ett torp som kallades "Fäktarns" med "Frantza kiddehage". Detta torp kallas senare Nytorp och säljs av roten till Johannes Björk enligt ett köpebrev daterat 1911-08-16 för 200 kronor där arealen var 1,14 hektar. Fastigheten fick beteckningen Karsagård 1:10 och här har tydligen sista torpbyggnaden funnits. Från denna del avsöndras 1914 22,6 ar som får fastighetsbeteckning 1:11 och är utmärkt med röd markering på övre kartan. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 51' 37.20" E 13° 36' 17.50" (56.860344, 13.604848). RT-90 X= 6305890 Y= 1365790.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp Nr 76 (626) Odensjö

Del av Storskifteskartan 1818.
År 1911-08-16 upprättas ett köpebrev där roten säljer soldatåkern Bredingen omfat- tande 0,3575 hektar till folkskolläraren C A Ahlgren. för 125 kronor. Avsöndring sker 1911-11-04 och fastighetsbeteckning blev Karsagård 1:6. Ett gammalt soldattorp har troligen varit beläget vid denna hemmansdel. Ahlgren köper även ett angränsande kilformat markområde om 0.0868 hektar av P A Gummesson och hustrun Maria för 100 kr. Fastighetsbeteckning blev 1:7 och är utmärkt med grön markering på övre kartan. Ytterligare ett köpebrev upprättas 1911-08-16 där Ahlgren köper soldatängen av roten för 125 kronor där arealen utgjorde 0,3575 hektar. Denna del var en utmark till Karsagård och begränsades på alla sidor av Björkenäs norregård. Fastigheten fick beteckningen 1:9, och Ahlgren säljer senare denna del till Johannes Johansson (Björeknäs norregård) i samband med Laga Skifte i Björkenäs norregård 1914. Den är utmärkt med blå markering på övre kartan. I samband med Laga skifte i Odensjö Karsagård och Bosagård 1830 finns ett torp som kallades "Fäktarns" med "Frantza kiddehage". Detta torp kallas senare Nytorp och säljs av roten till Johannes Björk enligt ett köpebrev daterat 1911-08-16 för 200 kronor där arealen var 1,14 hektar. Fastigheten fick beteckningen Karsagård 1:10 och här har tydligen sista torpbyggnaden funnits. Från denna del avsöndras 1914 22,6 ar som får fastighetsbeteckning 1:11 och är utmärkt med röd markering på övre kartan. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 51' 37.20" E 13° 36' 17.50" (56.860344, 13.604848). RT-90 X= 6305890 Y= 1365790.
Soldater