Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 40 (590) Groeryd

Före generalmönstring 1697 var Groaryd nr 237. Bönder 1686: Groeryd Simon Persson, Nils Håkansson. Näs Per Giermundsson. Rönnö öde. Mosslida Arvid Persson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Groeryd ¾ 1 Torpa Mosslida 1/8 1/8 Torpa Rönnö 1/8 1/8 Torpa Riskulla ¼ ¼ Stenbrohult Vid laga skifte i Groeryd fastställt 1855 var soldattorpet som kallades Björkedal beläget på inägorna norr om norra gården i byn. Ungefärlig position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 40.529', E 13° 35.511' (56.67549, 13.59185). RT-90 X= 6285337 Y= 1364332. Roten beslutade att flytta torpet till sydöstra delen av utmarken och de så kallade åängarna, ett område med Littera D på skifteskartan. Områ- det blev troligen aldrig bebyggd och någon soldat har inte bott där. Den 18 oktober 1921 inställde sig lantmätaren för att verkställa laga delning av soldattorpet. Då kartan från laga skifte 1855 hade förkommit blev delningen inställd. Den 13 september 1927 är lantmätaren åter på plats och nu fanns det bara två ägare av torpet och båda ville köpa ut den andra, vilket inte skedde utan delningen blev inställd och ägarna fick betala lantmätarens arvode. På ekonomiska kartan från 1950 var fastighetsbeteckningen fortfarande 1:3 1:4. Position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 39.774', E 13° 36.568' (56.662908,13.609461). RT-90 X= 6283902 Y= 1365366. Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Lars Månsson 1669 1697 Jöns Nilsson 1699 Med vid mönstring 1702. Per Simonsson Groberg 1686 1710 1728 Petter Eliasson Schotte 1712 1741 1742 Död i Karlskrona 1742. Gumme Nilson Groberg 1742 1742 Död till sjöss 1742. Truls Gudmundson Groberg 1721 1747 1759 Död 16/3 1759. Nils Lindberg 1759 1760 Rymde i maj 1760. Pehr Knutson Skytte 1762 1762 Rymde 23/8 1762. Erik Mattisson Contant 1750 1772 1789 5' 6" Peter Wahlberg 1793 1794 Vakant enligt kungligt brev 1803 Brevet daterat 19/5 1793. Johan Larsson Stenberg 1803 1805 Rymde 11/2 1805. Joseph Simonsson Svärd 1783 1806 1817 5' 9" Petter Larsson Glad 1799 1818 1837 5' 9 3/4" Död 27/4 1837. Henric Svensson Glad 1816 1838 1869 6' Anders Persson Nöjd 1844 1869 1899 6' 2" Skarpskytt. Johan Elvin Johannes. Lidberg 1881 1900 1951 173 cm
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 40 (590) Groeryd

Före generalmönstring 1697 var Groaryd nr 237. Bönder 1686: Groeryd Simon Persson, Nils Håkansson. Näs Per Giermundsson. Rönnö öde. Mosslida Arvid Persson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Groeryd ¾ 1 Torpa Mosslida 1/8 1/8 Torpa Rönnö 1/8 1/8 Torpa Riskulla ¼ ¼ Stenbrohult Vid laga skifte i Groeryd fastställt 1855 var soldattorpet som kallades Björkedal belä- get på inägorna norr om norra gården i byn. Ungefärlig position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 40.529', E 13° 35.511' (56.67549, 13.59185). RT-90 X= 6285337 Y= 1364332. Roten beslutade att flytta torpet till sydöstra delen av utmarken och de så kallade åängarna, ett område med Littera D på skifteskartan. Området blev troligen aldrig bebyggd och någon soldat har inte bott där. Den 18 oktober 1921 inställde sig lantmätaren för att verkställa laga delning av sold- attorpet. Då kartan från laga skifte 1855 hade förkommit blev delningen inställd. Den 13 september 1927 är lantmätaren åter på plats och nu fanns det bara två ägare av torpet och båda ville köpa ut den andra, vilket inte skedde utan delningen blev inställd och ägarna fick betala lantmätarens arvode. På ekonomiska kartan från 1950 var fastighetsbeteckningen fortfarande 1:3 1:4. Position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 39.774', E 13° 36.568' (56.662908,13.609461). RT-90 X= 6283902 Y= 1365366. Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Lars Månsson 1669 1697 Jöns Nilsson 1699 Med vid mönstring 1702. Per Simonsson Groberg 1686 1710 1728 Petter Eliasson Schotte 1712 1741 1742 Död i Karlskrona 1742. Gumme Nilson Groberg 1742 1742 Död till sjöss 1742. Truls Gudmundson Groberg 1721 1747 1759 Död 16/3 1759. Nils Lindberg 1759 1760 Rymde i maj 1760. Pehr Knutson Skytte 1762 1762 Rymde 23/8 1762. Erik Mattisson Contant 1750 1772 1789 5' 6" Peter Wahlberg 1793 1794 Vakant enligt kungligt brev 1803 Brevet daterat 19/5 1793. Johan Larsson Stenberg 1803 1805 Rymde 11/2 1805. Joseph Simonsson Svärd 1783 1806 1817 5' 9" Petter Larsson Glad 1799 1818 1837 5' 9 3/4" Död 27/4 1837. Henric Svensson Glad 1816 1838 1869 6' Anders Persson Nöjd 1844 1869 1899 6' 2" Skarpskytt. Johan Elvin Johannes. Lidberg 1881 1900 1951 173 cm
Soldater