Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 41 (591) Mjäla

Före generalmönstring 1697 var Mjäla nr 238. Bönder 1686: Mjäla Per Håkansson, Gumme Jönsson, Nils Gummesson. Häggeshult Erik Jönsson. Hamneda torp Öde. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Mjäla ¾ 7/8 Torpa Häggeshult ½ ½ Torpa Hamneda torp 1/8 1/8 Hamneda Vid storskifte av utägor i Mjäla fastställt 1792 visar ingen bebyggelse, och skifte av inägorna år 1800 visar endast hus i byn där troligen sold- aten bodde vid den tiden. Vid laga skifte fastställt 1854 beslutas att soldattorpet, som hette Malmedal (nr. 1423-1453), skulle flyttas till Strömbo så att Carl Melander från Norrtorpa mellangård kunde få sina ägor i ett skift vid Malmedal med fastighetsbeteckning littera Ba 2:2. Redan 1860 har hemmansklyvning skett i fyra delar 2:9-2:12. Torpets byggnader låg enligt skifteskartan: Ungefärlig position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 44.592', E 13° 33.636' (56.74320, 13.56060). RT-90 X= 6292937 Y= 1362664. Strömbo som tidigare varit torp under Norrtorpa mellangård blev nu nytt soldattorp för Mjäla rote och soldaten Sven Johan Malm inflyttar. Enligt köpekontrakt daterat 1898-03-23 säljer roten soldattorpet Strömbo till Henning Alfred Karlsson i Mjäla för 600 kronor. Torpets areal var 10,1357 hektar och fastighetsbeteckning blev Mjäla 1:18, tydligen har ytterligare avstyckning skett så att detta område på ekonomiska kartan från 1950 kallas 1:23 1:24, och enligt skifteskartan låg torpet i områdets södra spets. Det torp som kallas Strömbo på både nya och gamla ekonomiska kartan är det som vid skiftet kallades Skogabäck (nr. 1184-1185) medan Strömbo hade figurerna 1018-1042. Ungefärlig position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 44.040', E 13° 35.150' (56.73400, 13.58583). RT-90 X= 6291862 Y= 1364174. Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Jon Nilsson 1670 Bengdt Joensson 1697 Per Nilsson 1701 1705 Död 28 feb 1705. Lars Johansson Känd från mantalslängd och dombok. Måns Olufson Sandberg 1693 1710 1721 Hans Mickelson Hurtig 1695 1724 Död 1724. Jöns Jonason Sandberg 1718 1737 1758 Sven Sandberg 1758 1761 Död 17/10 1761. Jonas Sandberg 1762 1762 Anders Andersson Fyrkant 1750 1771 1802 6' 1½" Antaget till musiken 1806 Sven Persson Ek 1787 1811 1817 5' 7" Jöns Persson Malm 1791 1818 1849 5' 8 1/4" Död 26/3 1849. Sven Pettersson Malm 1825 1849 1879 6' 1" Ställdes på 1 års förbättring för dåligt uppförande 1873. Frans Johannesson Hägg 1861 1880 1906 5' 6"
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 41 (591) Mjäla

Före generalmönstring 1697 var Mjäla nr 238. Bönder 1686: Mjäla Per Håkansson, Gumme Jönsson, Nils Gummesson. Häggeshult Erik Jönsson. Hamneda torp Öde. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Mjäla ¾ 7/8 Torpa Häggeshult ½ ½ Torpa Hamneda torp 1/8 1/8 Hamneda Vid storskifte av utägor i Mjäla fastställt 1792 visar ingen bebyggelse, och skifte av inägorna år 1800 visar endast hus i byn där troligen soldaten bodde vid den tiden. Vid laga skifte fastställt 1854 beslutas att soldattorpet, som hette Malmedal (nr. 1423-1453), skulle flyttas till Strömbo så att Carl Melander från Norrtorpa mel- langård kunde få sina ägor i ett skift vid Malmedal med fastighetsbeteckning littera Ba 2:2. Redan 1860 har hemmansklyvning skett i fyra delar 2:9-2:12. Torpets bygg- nader låg enligt skifteskartan: Ungefärlig position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 44.592', E 13° 33.636' (56.74320, 13.56060). RT-90 X= 6292937 Y= 1362664. Strömbo som tidigare varit torp under Norrtorpa mellangård blev nu nytt soldattorp för Mjäla rote och soldaten Sven Johan Malm inflyttar. Enligt köpekontrakt daterat 1898-03-23 säljer roten soldattorpet Strömbo till Hen- ning Alfred Karlsson i Mjäla för 600 kronor. Torpets areal var 10,1357 hektar och fastighetsbeteckning blev Mjäla 1:18, tydligen har ytterligare avstyckning skett så att detta område på ekonomiska kartan från 1950 kallas 1:23 1:24, och enligt skifteskartan låg torpet i områdets södra spets. Det torp som kallas Strömbo på både nya och gamla ekonomiska kartan är det som vid skiftet kallades Skogabäck (nr. 1184-1185) medan Strömbo hade figurerna 1018- 1042. Ungefärlig position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 44.040', E 13° 35.150' (56.73400, 13.58583). RT-90 X= 6291862 Y= 1364174. Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Jon Nilsson 1670 Bengdt Joensson 1697 Per Nilsson 1701 1705 Död 28 feb 1705. Lars Johansson Känd från mantalslängd och dombok. Måns Olufson Sandberg 1693 1710 1721 Hans Mickelson Hurtig 1695 1724 Död 1724. Jöns Jonason Sandberg 1718 1737 1758 Sven Sandberg 1758 1761 Död 17/10 1761. Jonas Sandberg 1762 1762 Anders Andersson Fyrkant 1750 1771 1802 6' 1½" Antaget till musiken 1806 Sven Persson Ek 1787 1811 1817 5' 7" Jöns Persson Malm 1791 1818 1849 5' 8 1/4" Död 26/3 1849. Sven Pettersson Malm 1825 1849 1879 6' 1" Ställdes på 1 års förbättring för dåligt uppförande 1873. Frans Johannesson Hägg 1861 1880 1906 5' 6"
Soldater