Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 15 (565) Horn (Gummesgård)

Roten hade 1686 nr 428 och tillhörde kapten Erik Lindtses kompani. Rotebönder 1686. Horn Gummesgård Gudmund Jonsson, Erland Danielsson?, Sven Nilsson, Jon Göransson. Horn Norregård Nils Jönsson, Johan Månsson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Horn Gummesgård 1 ¾ Hamneda Horn Norregård ¾ ¾ Hamneda Enligt karta över Horns by upprättad 1797 är soldattorpet beläget på gårdarnas inägor. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 39.939', E 13° 48.831' (56.66566, 13.81385). RT-90 X= 6283825 Y= 1377905 Vid Laga skifte 1847-1855 beslutades att soldattorpet skulle flyttas till rågången i norr mot Hamneda och betecknades med littera L på skiftes- kartan. Enligt köpekontrakt daterat 1904-09-02 säljer roten soldattorpet till Carl Werner Persson från Hyllinge för 800 kronor. Torpet kallades Nybo av rotehållarna och hade en areal av 21,51 hektar. Fastighetsbeteckning blev Flybo 1:1. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 40.796', E 13° 50.392' (56.67994, 13.83986). RT-90 X= 6285369 Y= 1379545 Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Joen Joensson 1681 1695 Död 1695. Sven Andersson 1695 Mattias Olufson Horn 1680 1709 1716 Sven Johanson Horn 1699 1719 1742 Lars Nilson Horn 1742 1742 Död 1742 i Karlskrona. Nils Andersson Beckström 1743 1743 Död 1743 på sjön. Nils Persson Horn 1728 1747 1759 Död 2/3 1759. Jon Persson Ryman 1738 1760 1775 5' 4" Gustaf Hindric Kunckell 1770 1777 1788 Volontär. Jonas Andersson Stock 1765 1788 1822 5' 8" Död 6/2 1822. Magnus Gabrielsson Sköld 1802 1822 1826 5' 9" Sven Bosson Hurtig 1795 1826 1845 5' 8½" Johannes Svensson Hörberg 1821 1845 1865 5' 8" Jonas Gummesson Hjelm 1844 1865 1869 6' Rymde 18/5 1869. Carl Jonasson Tunér 1846 1870 1901 5' 8" Sjukvårdskorpral.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 15 (565) Horn (Gummesgård)

Roten hade 1686 nr 428 och tillhörde kapten Erik Lindtses kompani. Rotebönder 1686. Horn Gummesgård Gudmund Jonsson, Erland Danielsson?, Sven Nilsson, Jon Göransson. Horn Norregård Nils Jönsson, Johan Månsson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Horn Gummesgård 1 ¾ Hamneda Horn Norregård ¾ ¾ Hamneda Enligt karta över Horns by upprättad 1797 är soldattorpet beläget på gårdarnas inägor. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 39.939', E 13° 48.831' (56.66566, 13.81385). RT-90 X= 6283825 Y= 1377905 Vid Laga skifte 1847-1855 beslutades att soldattorpet skulle flyttas till rågången i norr mot Hamneda och betecknades med littera L på skifteskartan. Enligt köpekontrakt daterat 1904-09-02 säljer roten soldattorpet till Carl Werner Persson från Hyllinge för 800 kronor. Torpet kallades Nybo av rotehållarna och hade en areal av 21,51 hektar. Fastighets- beteckning blev Flybo 1:1. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 40.796', E 13° 50.392' (56.67994, 13.83986). RT-90 X= 6285369 Y= 1379545 Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Joen Joensson 1681 1695 Död 1695. Sven Andersson 1695 Mattias Olufson Horn 1680 1709 1716 Sven Johanson Horn 1699 1719 1742 Lars Nilson Horn 1742 1742 Död 1742 i Karlskrona. Nils Andersson Beckström 1743 1743 Död 1743 på sjön. Nils Persson Horn 1728 1747 1759 Död 2/3 1759. Jon Persson Ryman 1738 1760 1775 5' 4" Gustaf Hindric Kunckell 1770 1777 1788 Volontär. Jonas Andersson Stock 1765 1788 1822 5' 8" Död 6/2 1822. Magnus Gabrielsson Sköld 1802 1822 1826 5' 9" Sven Bosson Hurtig 1795 1826 1845 5' 8½" Johannes Svensson Hörberg 1821 1845 1865 5' 8" Jonas Gummesson Hjelm 1844 1865 1869 6' Rymde 18/5 1869. Carl Jonasson Tunér 1846 1870 1901 5' 8" Sjukvårdskorpral.
Soldater