Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 44 (594) Hästhult

Före generalmönstring 1697 var Hästhult nr 242. Bönder 1686: Hästhult Per Eliasson, Nils Nilsson, Gunne Persson. Broddhult Brytes och hit kommer Jon Spyk, Måns Persson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Hästhult 1 1 Vrå Broddhult 7/8 ½ Vrå Sista soldaten som med säkerhet bott på roten var Per Simon som avflyttade 1815. Vid laga skifte i Hästhult 1857 kan man läsa under bilaga D, att inget soldattorp funnits i mannaminne och ingen kunde ange var det i så fall legat. Man beslutade att ett område skulle utbrytas som kunde underhålla 2 kor och några får i närheten av "Thore-gjöl", även om roten betalade en kontant summa till volontär vid kompaniet vid denna tid. Området fick littera G på skifteskartan men kom aldrig att bebos av någon soldat. Här byggdes ett torp som kallades Svaneberg. År 1897-12-09 upprättas en köpehandling där Johan Johannesson i Hästhult och hans hustru Johanna Persdotter köper soldattorpet med befintliga byggnader av roten för 500 kronor som var till fullo betalt. Av okänd anledning är köpehandlingen återigen undertecknad av rotedelägarna 1917-08-22 men ansökan om lagfart förklaras vilande av häradsrätten 27 augusti samma år. Arealen var 10,8180 hektar och fastighetsbeteckning blev Hästhult 1:15. Position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 42.253', E 13° 28.450' (56.70422, 13.47417). RT-90 X= 6288775 Y= 1357229 Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Knut Feyesson 1688 Jöns Persson 1688 1704 Död 9/12 1704. Vakant Känt från mantalslängd 1707. Jon Jonsson Siöberg 1712 Korpral till nr 72. Jöns Andersson Ekman 1692 1716 1733 Sven Jonsson Ekman 1719 1740 1759 Petter Ekman 1760 1761 Nils Pålson Ekman 1723 1762 1764 Nils Andersson Ekman 1737 1765 1782 6' Död 29/4 1782. Anders Persson Trekant 1759 1782 1785 5' 9" Död 15/6 1785. Ingemar Persson Trekant 1762 1786 1812 5' 8" Korpral. Död 25/4 1812. Pehr Pehrsson Simon 1788 1812 1825 5' 6½" Död 31/12 1825. C Brodin 1813 1826 1832 Volontär. Transporterad fråm nr 111. Carl Johan Ifvendorf 1819 1833 1842 Volontär. Per R. Wirén 1825 1842 1847 5' 11" Volontär. Johan Daniel Retz 1831 1848 1854 Volontär. Frans Wettermark 1834 1854 1855 Volontär. Christoffer Staffan Edvard Hjertqvist 1838 1855 1857 Furir 13/7 1857. Elias Rydeman 1838 1857 1860 Furir 27/2 1860 Anders Johan Andersson 1839 1860 1861 Volontär Jonas Wetterlund 1842 1861 1864 Befordrad till furir. Pehr David Arell 1843 1864 1866 Furir 30/12 1866. Johan Adolf Wickström 1851 1867 1871 Befordrad till furir. Johan Adolf Rundblom 1852 1871 1873 Emil Agnér 1858 1873 1877 Volontär. Carl Henric Johansson 1859 1878 1878 Volontär. Transporterad till 140 på ny stat. Harald Ludvig Casimir Gyllensvärd 1857 1879 1881 Sergeant 1881. August Gustafsson Sundblad 1865 1885 1889 Volontär. Till 139. Ernst Hugo Gustav Oktavus Vickström1873 1890 1893 Volontär. Till 139. Bror Gustav Emanuel Gyllensvärd 1877 1894 1897 Volontär. Anton Casper August Backström 1875 1897 1898 Volontär. Axel Elof Johannesson Lindblad 1881 1897 1902 Volontär.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 44 (594) Hästhult

Före generalmönstring 1697 var Hästhult nr 242. Bönder 1686: Hästhult Per Eliasson, Nils Nilsson, Gunne Persson. Broddhult Brytes och hit kommer Jon Spyk, Måns Persson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Hästhult 1 1 Vrå Broddhult 7/8 ½ Vrå Sista soldaten som med säkerhet bott på roten var Per Simon som avflyttade 1815. Vid laga skifte i Hästhult 1857 kan man läsa under bilaga D, att inget soldattorp funnits i mannaminne och ingen kunde ange var det i så fall legat. Man beslutade att ett område skulle utbrytas som kunde underhålla 2 kor och några får i närheten av "Thore-gjöl", även om roten betalade en kontant summa till volontär vid kompaniet vid denna tid. Området fick littera G på skifteskartan men kom aldrig att bebos av någon soldat. Här byggdes ett torp som kallades Svane- berg. År 1897-12-09 upprättas en köpehandling där Johan Johannesson i Hästhult och hans hustru Johanna Persdotter köper soldattorpet med befintliga byggnader av roten för 500 kronor som var till fullo betalt. Av okänd anledning är köpehandlingen återigen undertecknad av rotedelägarna 1917-08-22 men ansökan om lagfart förklaras vilande av häradsrätten 27 augusti samma år. Arealen var 10,8180 hektar och fastighetsbeteckning blev Hästhult 1:15. Position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 42.253', E 13° 28.450' (56.70422, 13.47417). RT-90 X= 6288775 Y= 1357229 Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Knut Feyesson 1688 Jöns Persson 1688 1704 Död 9 dec 1704. Vakant Känt från mantalslängd 1707. Jon Jonsson Siöberg 1712 Korpral till nr 72. Jöns Andersson Ekman 1692 1716 1733 Sven Jonsson Ekman 1719 1740 1759 Petter Ekman 1760 1761 Nils Pålson Ekman 1723 1762 1764 Nils Andersson Ekman 1737 1765 1782 6' Död 29/4 1782. Anders Persson Trekant 1759 1782 1785 5' 9" Död 15/6 1785. Ingemar Persson Trekant 1762 1786 1812 5' 8" Korpral. Död 25/4 1812. Pehr Pehrsson Simon 1788 1812 1825 5' 6½" Död 31/12 1825. C Brodin 1813 1826 1832 Volontär. Transporterad fråm nr 111. Carl Johan Ifvendorf 1819 1833 1842 Volontär. Per R. Wirén 1825 1842 1847 5' 11" Volontär. Johan Daniel Retz 1831 1848 1854 Volontär. Frans Wettermark 1834 1854 1855 Volontär. Christoffer Staffan Edvard Hjertqvist 1838 1855 1857 Furir 13/7 1857. Elias Rydeman 1838 1857 1860 Furir 27/2 1860 Anders Johan Andersson 1839 1860 1861 Volontär Jonas Wetterlund 1842 1861 1864 Befordrad till furir. Pehr David Arell 1843 1864 1866 Furir 30/12 1866. Johan Adolf Wickström 1851 1867 1871 Befordrad till furir. Johan Adolf Rundblom 1852 1871 1873 Emil Agnér 1858 1873 1877 Volontär. Carl Henric Johansson 1859 1878 1878 Volontär. Transporterad till 140 på ny stat. Harald Ludvig Casimir Gyllensvärd 1857 1879 1881 Sergeant 1881. August Gustafsson Sundblad 1865 1885 1889 Volontär. Till 139. Ernst Hugo Gustav Oktavus Vickström1873 1890 1893 Volontär. Till 139. Bror Gustav Emanuel Gyllensvärd 1877 1894 1897 Volontär. Anton Casper August Backström 1875 1897 1898 Volontär. Axel Elof Johannesson Lindblad 1881 1897 1902 Volontär.
Soldater