Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2021-09-08

Rote Nr 132 (682) Näglinge (Storegård)

Roten hade 1686 nr 199 och 1693 nr 955. Rotebönder 1686. Näglinge Södergård Jöns Bengtsson, Jon Persson, Isac Persson. Kånna Johansgård i Kånna socken Nils Johansson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Näglinge Storegård ¾ 1 Angelstad Kånna Nils Johansonsgård ¼ ½ Kånna Soldattorpet kallades Sjöbygget så tidigt som på 1760-talet. Namnet ändrades senare till Sjöbo och i samband med laga skiftet 1861 är torpet flyttat till Littera I ca 1 km söder sydligaste gården i Näglinge Storegårds by. I samband med samma skifte blev Sjöbo soldattorp för Skat- tegården (rote 126). Källor: Torpinventering med titeln "Stavsjö Neglinge byar". Husförhörslängder. Vill du se flygfoto över det första torpet Sjöbo på position WGS84 Lat/Long: N 56.8221 E 13.775230? Vill du se flygfoto över det andra torpet på position WGS84 Lat/Long: N 56.801649 E 13.777433?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Lars Persson 1683 Anders Persson 1704 Jon Jonsson Buske 1688 1709 1719 Död 21/6 1719. Pär Jacobsson 1688 1718 Anders Buske 1671 1720 1722 Eric Jonson Lundberg 1703 1725 1742 Död på sjön 1742. Pehr Anderson Blomberg 1722 1743 1759 Död i Pommern 1759. Anders Uddesson Blomberg 1741 1759 1782 5' 7" Död 22/3 1782. Lars Jönsson Plit 1760 1783 1808 5' 9" Jöns Svensson Loo 1789 1809 1839 5' 7 1/4" Lorents Eriksson Neck 1818 1839 1843 5' 10" Johannes Nicklasson Negling 1820 1843 1873 5' 8" Sven Svensson Ring 1853 1874 1876 5' 8" Johannes Carlsson Nygren 1859 1876 1880 5' 9½" Peter Johannesson Nygren 1860 1880 1888 5' 9½" Rymd. Anders Johannesson Lindsten 1870 1889 1894 170 cm
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2021-09-08

Rote Nr 132 (682) Näglinge (Storegård)

Roten hade 1686 nr 199 och 1693 nr 955. Rotebönder 1686. Näglinge Södergård Jöns Bengtsson, Jon Persson, Isac Persson. Kånna Johansgård i Kånna socken Nils Johansson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Näglinge Storegård ¾ 1 Angelstad Kånna Nils Johansonsgård ¼ ½ Kånna Soldattorpet kallades Sjöbygget så tidigt som på 1760-talet. Namnet ändrades sen- are till Sjöbo och i samband med laga skiftet 1861 är torpet flyttat till Littera I ca 1 km söder sydligaste gården i Näglinge Storegårds by. I samband med samma skifte blev Sjöbo soldattorp för Skattegården (rote 126). Källor: Torpinventering med titeln "Stavsjö Neglinge byar". Husförhörslängder. Vill du se flygfoto över det första torpet Sjöbo på position WGS84 Lat/Long: N 56.8221 E 13.775230? Vill du se flygfoto över det andra torpet på position WGS84 Lat/Long: N 56.801649 E 13.777433?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Lars Persson 1683 Anders Persson 1704 Jon Jonsson Buske 1688 1709 1719 Död 21/6 1719. Pär Jacobsson 1688 1718 Anders Buske 1671 1720 1722 Eric Jonson Lundberg 1703 1725 1742 Död på sjön 1742. Pehr Anderson Blomberg 1722 1743 1759 Död i Pommern 1759. Anders Uddesson Blomberg 1741 1759 1782 5' 7" Död 22/3 1782. Lars Jönsson Plit 1760 1783 1808 5' 9" Jöns Svensson Loo 1789 1809 1839 5' 7 1/4" Lorents Eriksson Neck 1818 1839 1843 5' 10" Johannes Nicklasson Negling 1820 1843 1873 5' 8" Sven Svensson Ring 1853 1874 1876 5' 8" Johannes Carlsson Nygren 1859 1876 1880 5' 9½" Peter Johannesson Nygren 1860 1880 1888 5' 9½" Rymd. Anders Johannesson Lindsten 1870 1889 1894 170 cm
Soldater