Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 67 (617) Bökö

Före generalmönstring 1697 var Bökö nr 262. Bönder 1686: Bökö Jöns Nilsson, Sven Persson, Karin. Stenhöga Lars Persson. Lilla Öjaböke Anders Börjesson, Per Jönsson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Bökö 1 1 Lidhult Stenhöga 3/8 ¼ Lidhult Svenshult Lillegård ¼ ¼ Lidhult Vill du läsa om rotens soldattorp?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Jöns Torstensson 1682 1698 Svän Bengtsson 1698 Anders Ekman 1683 1709 1710 Korpral till nr 47 Slättevrå. Jöns Person Strömfors 1685 1710 1716 Från nr 47 Slättevrå. Korpral till nr 95 Fårtorp. Torsten Jönson 1695 1715 1715 Bortabliven i Stralsund. Senare nr 45 Glamshult. Anders Nilson Bökman 1698 1717 1717 Nils Person Bökman 1698 1717 1728 Rymt 1728. Lars Svensson Bokegren 1706 1733 1761 Kallades även Bökman. Anders Jonsson Bokegren 1740 1761 1764 Jöns Persson Ellström 1723 1770 1775 5' 4 1/3" Transopterad från nr1 Elinge. Anders Johansson Brodd 1754 1776 1782 5' 8" Anders Johansson Brodd 1761 1782 5' 10" Carl Gustaf Krusell 1766 1785 5' 8" Jöran Hansson From 1753 1790 1792 5' 10" Död 26/3 1792. Eric Ulrick Köllerström 1785 1793 1794 5' 8" Minderårig volontär. Eric Ulrick Köllerström 1785 1805 1806 5' 8" Tjänstbar volontär. Per Johansson Wendell 1788 1807 1812 5' 8" Olof Andersson Abdull 1786 1812 1826 5' 7" Var fr.o.m. 1/10 1826 underofficers nummer. fr.o.m. 1836 - indraget till lönefonden.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 67 (617) Bökö

Före generalmönstring 1697 var Bökö nr 262. Bönder 1686: Bökö Jöns Nilsson, Sven Persson, Karin. Stenhöga Lars Persson. Lilla Öjaböke Anders Börjesson, Per Jönsson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Bökö 1 1 Lidhult Stenhöga 3/8 ¼ Lidhult Svenshult Lillegård ¼ ¼ Lidhult Vill du läsa om rotens soldattorp?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Jöns Torstensson 1682 1698 Svän Bengtsson 1698 Anders Ekman 1683 1709 1710 Korpral till nr 47 Slättevrå. Jöns Person Strömfors 1685 1710 1716 Från nr 47 Slättevrå. Korpral till nr 95 Fårtorp. Torsten Jönson 1695 1715 1715 Bortabliven i Stralsund. Senare nr 45 Glamshult. Anders Nilson Bökman 1698 1717 1717 Nils Person Bökman 1698 1717 1728 Rymt 1728. Lars Svensson Bokegren 1706 1733 1761 Kallades även Bökman. Anders Jonsson Bokegren 1740 1761 1764 Jöns Persson Ellström 1723 1770 1775 5' 4 1/3" Transopterad från nr1 Elinge. Anders Johansson Brodd 1754 1776 1782 5' 8" Anders Johansson Brodd 1761 1782 5' 10" Carl Gustaf Krusell 1766 1785 5' 8" Jöran Hansson From 1753 1790 1792 5' 10" Död 26/3 1792. Eric Ulrick Köllerström 1785 1793 1794 5' 8" Minderårig volontär. Eric Ulrick Köllerström 1785 1805 1806 5' 8" Tjänstbar volontär. Per Johansson Wendell 1788 1807 1812 5' 8" Olof Andersson Abdull 1786 1812 1826 5' 7" Var fr.o.m. 1/10 1826 underofficers nummer. fr.o.m. 1836 - indraget till lönefonden.
Soldater