Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2021-09-07

Rote Nr 48 (598) Össjöhult

Roten hade 1688 nr 245. Bönder 1686: Össjöhult Anders Jönsson. Ryd Per Larsson, Per Jönsson. Våkön Jöns Hansson, Jon Trottesson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Össjöhult ¾ ¾ Vrå Ryd ½ ½ Vrå Våkön ¼ ¼ Vrå Torpet utmärkt vid torpinventering med skyllt nr 3 och var soldattorp före 1860. Position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 38.387', E 13° 26.022' (56.63978, 13.43371). RT-90 X= 6281686 Y= 1354503. Vill du se flygfoto? Vid laga skifte fastställt 1858 beslutades att en ny soldatplan skulle utbrytas i väster och gränsen till Halland, vilken utritades på skifteskartan med littera F. Anledning till detta var att soldattorpets ägor var spridda och hindrade skiftet. Enligt köpebrev daterat 1926-06-23 säljer roten soldattorpet till Isak Johansson i Ekornahult i Knäreds socken för 150 kronor omfattande en areal av 16,3204 hektar. Fastighetsbeteckning blev Össjöhult 1:10. Position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 37.948', E 13° 23.155' (56.63246, 13.38592). RT-90 X= 6280974 Y= 1351543. Vill du se flygfoto? (OBS! Länskgränsen är felaktigt markerad på kartan)
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Johan Joensson 1682 Bengt Jönsson 1704 Lars Jonsson 1689 1711 Endast känd från dödboken 1711. Anders Larson Hult 1690 1709 1713 Död 6/5 1713. ? Danielsson 1715 1715 Bortabliven i Stralsund. Per Jonsson Hult 1697 1716 1733 Pär Svensson 1698 1718 Extrasoldat. Gumme Jönson Hult 1716 1738 1754 Död i Finland. Carl Stockenberg 1754 1757 Befordrad till furir. Nils Stockman 1758 1763 Johan Erlandsson Berqvist 1733 1769 1775 5' 6 1/3" Johan Persson Trumpen 1745 1777 1787 5' 8" Död 4/2 1787. Jöns Persson Hurtig 1753 1788 1794 5' 9" Vakant enligt kungligt brev 1794 1801 Roten ingick kontrakt 23/6 1794. Anders Svensson Bastant 1775 1801 1812 5' 11" Joseph Andersson Mustapha 1788 1812 1826 5' 5 3/4" Daniel Larsson Frans 1806 1826 1855 5' 9" Emanuel Jonsson Frans 1832 1856 1885 6' Död 27/5 1885. Johan Hansson Östberg 1864 1885 1890 5' 8" Salomon Algot Karlsson Östberg 1870 1890 1899 184 cm Karl Emil Jonasson Östberg 1879 1900 1920 167 cm
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2021-09-07

Rote Nr 48 (598) Össjöhult

Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Johan Joensson 1682 Bengt Jönsson 1704 Lars Jonsson 1689 1711 Endast känd från dödboken 1711. Anders Larson Hult 1690 1709 1713 Död 6/5 1713. ? Danielsson 1715 1715 Bortabliven i Stralsund. Per Jonsson Hult 1697 1716 1733 Pär Svensson 1698 1718 Extrasoldat. Gumme Jönson Hult 1716 1738 1754 Död i Finland. Carl Stockenberg 1754 1757 Befordrad till furir. Nils Stockman 1758 1763 Johan Erlandsson Berqvist 1733 1769 1775 5' 6 1/3" Johan Persson Trumpen 1745 1777 1787 5' 8" Död 4/2 1787. Jöns Persson Hurtig 1753 1788 1794 5' 9" Vakant enligt kungligt brev 1794 1801 Roten ingick kontrakt 23/6 1794. Anders Svensson Bastant 1775 1801 1812 5' 11" Joseph Andersson Mustapha 1788 1812 1826 5' 5 3/4" Daniel Larsson Frans 1806 1826 1855 5' 9" Emanuel Jonsson Frans 1832 1856 1885 6' Död 27/5 1885. Johan Hansson Östberg 1864 1885 1890 5' 8" Salomon Algot Karlsson Östberg 1870 1890 1899 184 cm Karl Emil Jonasson Östberg 1879 1900 1920 167 cm
Roten hade 1688 nr 245. Bönder 1686: Össjöhult Anders Jönsson. Ryd Per Larsson, Per Jönsson. Våkön Jöns Hansson, Jon Trottesson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Össjöhult ¾ ¾ Vrå Ryd ½ ½ Vrå Våkön ¼ ¼ Vrå Torpet utmärkt vid torpinventering med skyllt nr 3 och var soldattorp före 1860. Position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 38.387', E 13° 26.022' (56.63978, 13.43371). RT-90 X= 6281686 Y= 1354503. Vill du se flygfoto? Vid laga skifte fastställt 1858 beslutades att en ny soldatplan skulle utbrytas i väster och gränsen till Halland, vilken utritades på skifteskartan med littera F. Anledning till detta var att soldattorpets ägor var spridda och hindrade skiftet. Enligt köpebrev daterat 1926-06-23 säljer roten soldattorpet till Isak Johansson i Ekornahult i Knäreds socken för 150 kronor omfattande en areal av 16,3204 hektar. Fastighetsbeteckning blev Össjöhult 1:10. Position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 37.948', E 13° 23.155' (56.63246, 13.38592). RT-90 X= 6280974 Y= 1351543. Vill du se flygfoto? (OBS! Länskgränsen är felaktigt markerad på kartan)
Soldater