Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 100 (650) Bäck (Skattegård)

Roten hade 1686 nr 818 och tillhörde kapten Mustchamps kompani. Rotebönder 1686. Bäck Anders Nilsson, Jon Börjesson. Bäck Andersgård Anders Andersson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Bäck Skattegård 1 1 Kånna Bäck Andersgård ½ ½ Kånna Vill du läsa om rotens soldattorp?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Jöns Eskillsson 1683 1706 Simon Känd från mantalslängd. Bengt Bruse 1675 1709 1713 Död 23/6 1713. Simon Nilsson 1715 Borta i Stralsund. Isaac Enevaldson Eneroth 1697 1716 1752 Pehr Jonsson Beckman 1733 1752 1788 5' 8" Anders Bengtsson Orädd 1760 1788 1802 5' 7" Anders Eriksson Sträng 1776 1803 1814 5' 10" Rymde 2/7 1814. S L Uneer 1803 1815 Rustmästare med 2 rotelöner. Anders Andersson Bäckman 1824 1845 1876 6' Vicekorpral. Carl Erik Carlsson 1860 1877 1907 5' 8" Var 1/7 1815 - 1830 underofficers nummer. Disponerades av lönefonden 1833. Var 1836 - 1845 antaget till spel i nummer.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 100 (650) Bäck (Skattegård)

Roten hade 1686 nr 818 och tillhörde kapten Mustchamps kompani. Rotebönder 1686. Bäck Anders Nilsson, Jon Börjesson. Bäck Andersgård Anders Andersson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Bäck Skattegård 1 1 Kånna Bäck Andersgård ½ ½ Kånna Vill du läsa om rotens soldattorp?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Jöns Eskillsson 1683 1706 Simon Känd från mantalslängd. Bengt Bruse 1675 1709 1713 Död 23/6 1713. Simon Nilsson 1715 Borta i Stralsund. Isaac Enevaldson Eneroth 1697 1716 1752 Pehr Jonsson Beckman 1733 1752 1788 5' 8" Anders Bengtsson Orädd 1760 1788 1802 5' 7" Anders Eriksson Sträng 1776 1803 1814 5' 10" Rymde 2/7 1814. S L Uneer 1803 1815 Rustmästare med 2 rotelöner. Anders Andersson Bäckman 1824 1845 1876 6' Vicekorpral. Carl Erik Carlsson 1860 1877 1907 5' 8" Var 1/7 1815 - 1830 underofficers nummer. Disponerades av lönefonden 1833. Var 1836 - 1845 antaget till spel i nummer.
Soldater