Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 38 (588) Gashult (Norregård)

Före generalmönstring 1697 var Gashult nr 233. Bönder 1686: Gashult Norregård Anders Erlandsson, Per Jonsson, Johan Arvidsson. Össjöa Jäppe Erlandsson, änkan Kerstin. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Gashult Norregård ¾ ¾ Torpa Össjöa ½ ¾ Torpa Vill du läsa om rotens soldattorp?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Joen Bengdtsson 1669 Lars Svensson 1701 1703 Död 21 juli 1703. Hans Fråst 1713 Död 16/8 1713. Bengt Jönson Sundberg 1700 1722 1742 Död 1742. Måns Åkesson Sundberg 1743 1743 Död till sjöss. Anders Åkeson Sundberg 1747 1757 Rymde 2/1 1757. Håkan Persson Sundberg 1733 1758 1764 Per Olofsson Tiger 1743 1773 1798 5' 7" Erland Fredriksson Bäfver 1765 1800 1808 5' 11" Död på Åland 5/12 1808. Jonas Svensson Glans 1786 1809 1815 5' 5" Bengt Hindriksson Glans 1786 1816 1842 5' 9½" Johan Petersson Gasett 1821 1843 1873 5' 8" Anders Johansson Gasett 1851 1874 1886 5' 8" Olof Vilhelm Jakobsson Gazett 1867 1887 1919 173 cm
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 38 (588) Gashult (Norregård)

Före generalmönstring 1697 var Gashult nr 233. Bönder 1686: Gashult Norregård Anders Erlandsson, Per Jonsson, Johan Arvidsson. Össjöa Jäppe Erlandsson, änkan Kerstin. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Gashult Norregård ¾ ¾ Torpa Össjöa ½ ¾ Torpa Vill du läsa om rotens soldattorp?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Joen Bengdtsson 1669 Lars Svensson 1701 1703 Död 21 juli 1703. Hans Fråst 1713 Död 16/8 1713. Bengt Jönson Sundberg 1700 1722 1742 Död 1742. Måns Åkesson Sundberg 1743 1743 Död till sjöss. Anders Åkeson Sundberg 1747 1757 Rymde 2/1 1757. Håkan Persson Sundberg 1733 1758 1764 Per Olofsson Tiger 1743 1773 1798 5' 7" Erland Fredriksson Bäfver 1765 1800 1808 5' 11" Död på Åland 5/12 1808. Jonas Svensson Glans 1786 1809 1815 5' 5" Bengt Hindriksson Glans 1786 1816 1842 5' 9½" Johan Petersson Gasett 1821 1843 1873 5' 8" Anders Johansson Gasett 1851 1874 1886 5' 8" Olof Vilhelm Jakobsson Gazett 1867 1887 1919 173 cm
Soldater