Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 103 (653) Berghem (Gnustorp)

Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Hänjarp Norregård 5/8 1/8 Hamneda Horn Gisslagård 7/8 1/8 Hamneda Kånna Norregård ½ ½ Kånna Tutaryds torp ¼ ¼ Tutaryd Gnustorp Mellangård ½ 1/8 Tutaryd Tämmesboda ¼ 1/16 Agunnaryd Holmen ¼ 1/16 Agunnaryd Björkeshult ¼ ¼ Slätthög
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Sven Johansson 1692 1709 Till nr 72 Torarp. Gumme Nilson Sommar 1680 1709 1721 Joseph Nilson Kielbeck 1720 1736 1740 Korpral från nr 103 till nr 95 Fårtorp. Pehr Svensson Hallberg 1690 1740 1742 Transporterad från nr 75 Loshult. Johan Månson Crona 1720 1743 1743 Transport till nr 129 Rataryd. Paul Suneson Boman 1748 1754 Död i Finland 1754. Hans Magnus Gyllenpalm 1755 1756 Rustmästare från nr 75 Loshult. Malte Hindriksson Meck 1733 1757 1759 Rustmästare. Bengt Anderson Boman 1759 1761 Död i Pommern 1761. Petter Telander 1747 1776 1783 6' 1" Sergeant. Skolnummer 1785 1789 25/3 1785-29/7 1789. Lars Svensson 1789 Skolnummer 1791 1811 22/3 1791-28/4 1811. Gustav Larsson Felix 1792 1811 1842 5' 6 3/4" Var fr.o.m. 1842 indraget till musikens underhåll.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 103 (653) Berghem (Gnustorp)

Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Hänjarp Norregård 5/8 1/8 Hamneda Horn Gisslagård 7/8 1/8 Hamneda Kånna Norregård ½ ½ Kånna Tutaryds torp ¼ ¼ Tutaryd Gnustorp Mellangård ½ 1/8 Tutaryd Tämmesboda ¼ 1/16 Agunnaryd Holmen ¼ 1/16 Agunnaryd Björkeshult ¼ ¼ Slätthög
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Sven Johansson 1692 1709 Till nr 72 Torarp. Gumme Nilson Sommar 1680 1709 1721 Joseph Nilson Kielbeck 1720 1736 1740 Korpral från nr 103 till nr 95 Fårtorp. Pehr Svensson Hallberg 1690 1740 1742 Transporterad från nr 75 Loshult. Johan Månson Crona 1720 1743 1743 Transport till nr 129 Rataryd. Paul Suneson Boman 1748 1754 Död i Finland 1754. Hans Magnus Gyllenpalm 1755 1756 Rustmästare från nr 75 Loshult. Malte Hindriksson Meck 1733 1757 1759 Rustmästare. Bengt Anderson Boman 1759 1761 Död i Pommern 1761. Petter Telander 1747 1776 1783 6' 1" Sergeant. Skolnummer 1785 1789 25/3 1785-29/7 1789. Lars Svensson 1789 Skolnummer 1791 1811 22/3 1791-28/4 1811. Gustav Larsson Felix 1792 1811 1842 5' 6 3/4" Var fr.o.m. 1842 indraget till musikens underhåll.
Soldater