Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2021-09-07

Rote Nr 106 (656) Kvänslöv (Norregård)

Roten hade 1686 nr 806 och tillhörde kapten Mustchamps kompani. Rotebönder 1686. Kvänslöv Norregård Arvid Månsson, änkan Ingegerd. Kvänslöv Kullagård den andra halvdel som änkan Bengta och Sven Nilsson åbor. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Kvänslöv Norregård 1 1 Ljungby Kvänslöv Kullagård 1 ½ Ljungby Före Laga skifte i Kvänslövs by fastställt 1861 är de gamla soldattorpen Nr 106 och 114 utmärkta i figuren nr 74 där även två byggnader är inritade på kartan. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 50.220', E 13° 51.300' (56.83700, 13.85500). RT-90 X= 6302828 Y= 1380971 I samband med Laga skifte beslutades att detta torp skulle flyttas till littera F på skifteskartan, där det fick namnet Björkelund. År 1896 utförs ett nytt Laga skifte där soldattorpet delas mellan roteägarna i lotterna Fa - Fl om totalt 15,46 hektar. Enligt salubrev daterat 1909-06-01 köper Jonas Gustav Carlsson och hans hustru Emma Gustavsdotter dessa andelar utom Ff för tillsammans 825 kronor. Soldattorpet avsöndrades till lägenhet och 1898-11-07 inflyttar Karl Alfred Jonasson från Angelstad med familj. Stadsäga 669-670. Position WGS84 Lat/Long: N 56° 50.644', E 13° 52.244' (56.84407, 13.87073). RT-90 X= 6303588 Y= 1381953 Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Sven Joensson Hjort 1688 1703 Död i fält 19/5 1703. Jöns Persson 1707 Död 10/12 1707. Anders Knutson Tillman 1680 1709 1710 Jon Svensson Hiort 1693 1728 Jöns Månsson Nordberg 1703 1729 Jonas Erichson Siöberg 1710 1742 1764 Johannes Åkesson Schiuster 1753 1771 1780 5' 8 1/3" Rymd 13/8 1780. Olof Christopersson Schioster 1758 1781 5' 8" Jonas Bosson Berg 1765 1791 1794 6' 1" Vakant enligt kungligt brev 1794 1802 Roten ingick kontrakt 23/6 1794. Lars Jonasson Tjenare 1776 1802 1807 5' 10" Död i Stralsund. Magnus Persson Wig 1807 1808 Jonas Löf 1778 1808 5' 6½" Vargeringskarl. Magnus Petersson Vig 1778 1814 5' 6½" Rymde 14/6 1814. Jacob Jonsson Angel 1794 1812 1837 5' 11" Korpral. Transporterad till 127 Värset. Lorents Nilsson Qvint 1818 1837 1869 6' Carl Johannesson Sund 1846 1869 1897 6' Axel Anton Karlsson Sund 1879 1897 1900 171 cm August Vilhelm Gustavsson Sundberg 1883 1900 1920 181 cm
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2021-09-07

Rote Nr 106 (656) Kvänslöv (Norregård)

Roten hade 1686 nr 806 och tillhörde kapten Mustchamps kompani. Rotebönder 1686. Kvänslöv Norregård Arvid Månsson, änkan Ingegerd. Kvänslöv Kullagård den andra halvdel som änkan Bengta och Sven Nilsson åbor. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Kvänslöv Norregård 1 1 Ljungby Kvänslöv Kullagård 1 ½ Ljungby Före Laga skifte i Kvänslövs by fastställt 1861 är de gamla soldattorpen Nr 106 och 114 utmärkta i figuren nr 74 där även två byggnader är inritade på kartan. Ungefär- lig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 50.220', E 13° 51.300' (56.83700, 13.85500). RT-90 X= 6302828 Y= 1380971 I samband med Laga skifte beslutades att detta torp skulle flyttas till littera F på skifteskartan, där det fick namnet Björkelund. År 1896 utförs ett nytt Laga skifte där soldattorpet delas mellan roteägarna i lot- terna Fa - Fl om totalt 15,46 hektar. Enligt salubrev daterat 1909-06-01 köper Jonas Gustav Carlsson och hans hustru Emma Gustavsdotter dessa andelar utom Ff för tillsammans 825 kronor. Soldattorpet avsöndrades till lägenhet och 1898-11-07 inflyttar Karl Alfred Jonasson från Angelstad med familj. Stadsäga 669-670. Position WGS84 Lat/Long: N 56° 50.644', E 13° 52.244' (56.84407, 13.87073). RT-90 X= 6303588 Y= 1381953 Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Sven Joensson Hjort 1688 1703 Död i fält 19/5 1703. Jöns Persson 1707 Död 10/12 1707. Anders Knutson Tillman 1680 1709 1710 Jon Svensson Hiort 1693 1728 Jöns Månsson Nordberg 1703 1729 Jonas Erichson Siöberg 1710 1742 1764 Johannes Åkesson Schiuster 1753 1771 1780 5' 8 1/3" Rymd 13/8 1780. Olof Christopersson Schioster 1758 1781 5' 8" Jonas Bosson Berg 1765 1791 1794 6' 1" Vakant enligt kungligt brev 1794 1802 Roten ingick kontrakt 23/6 1794. Lars Jonasson Tjenare 1776 1802 1807 5' 10" Död i Stralsund. Magnus Persson Wig 1807 1808 Jonas Löf 1778 1808 5' 6½" Vargeringskarl. Magnus Petersson Vig 1778 1814 5' 6½" Rymde 14/6 1814. Jacob Jonsson Angel 1794 1812 1837 5' 11" Korpral. Transporterad till 127 Värset. Lorents Nilsson Qvint 1818 1837 1869 6' Carl Johannesson Sund 1846 1869 1897 6' Axel Anton Karlsson Sund 1879 1897 1900 171 cm August Vilhelm Gustavsson Sundberg 1883 1900 1920 181 cm
Soldater