Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 21 (571) Extorp (Mellangård)

Roten hade 1686 nr 220. Rotebönder 1686. Extorp Mellangård Sven Jönsson, Olof Arvidsson, Sven Knutsson. Tokaryd änkan Elin. Skeen i Annerstad socken Per Andersson. Skeens torp i Annerstad socken Wilhelm Blexrell Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Extorp Mellangård ¾ ¾ Nöttja Tokaryd 3/8 3/8 Nöttja Skeen Jönsagård ¼ ¼ Annerstad Skeens torp 1/8 1/8 Annerstad Vid laga skifte i Extorps by fastställt 1885-06-30 blev soldattorpet utlagt med littera O i två skiften på skifteskartan och hade en areal av 12,6340 hektar. Dessa skiften hade fastighetsbeteckning 1:8 på ekonomiska kartan från 1950. Enligt protokollet sidan 38 har Mellangård aldrig tidigare haft ett känt soldattorp även om det ostridigt varit stamhemman för rote nr 21. År 1890-11-07 förrättades syn på soldattorpet som ej var uppodlat eller bebyggt, eftersom det var aktuellt att säljas till Kronan för att ingå i Nöttja Kronopark. Roten var vakant och man synade en ny plan söder om Torpavägen med en areal av 5,4020 hektar. Även denna plan blev troligen aldrig bebyggd. År 1924 beslutades om delning av soldattorpsplanen mellan ägarna och fastighetsbeteckningarna på ovanstående ekonomiska karta blev 1:13 IV, 1:16 III, del av 1:9 III samt del av 4:1 III.
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Bengdt Jonsson 1683 Per Jacobsson 1693 Håkan Tufvasson 1676 1694 1698 Död 1/10 1698. Gudmund Svensson 1698 Med vid mönstring 1702. Bengt Svenson Nyman 1688 1709 1725 Bengt Andersson Nyman 1705 1728 1757 Anders Göranson Nyberg 1758 1759 Död 26/2 1759. Anders Nilsson Siögren 1712 1759 1764 Simon Josephsson Fisk 1754 1773 1808 5' 8" Carl Tall 1775 1808 1809 5' 7" Död i fångenskap på Åland. Carl Elof Lilja 1841 ca 1859 1861 Spel i nummer. Carl Hammargren 1839 1861 1876 Spel. Tjänat 11 år vid annat regemente. Bengt Bengtsson 1850 1878 1881 Spel i nummer. Adolf Svan 1872 1883 1904 Död 1904. Var 1812 - 1830 musiknummer. Var 1833 indraget till lönefonden. Var 1836 - 1855 anslaget till spel i nummer.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 21 (571) Extorp (Mellangård)

Roten hade 1686 nr 220. Rotebönder 1686. Extorp Mellangård Sven Jönsson, Olof Arvidsson, Sven Knutsson. Tokaryd änkan Elin. Skeen i Annerstad socken Per Andersson. Skeens torp i Annerstad socken Wilhelm Blexrell Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Extorp Mellangård ¾ ¾ Nöttja Tokaryd 3/8 3/8 Nöttja Skeen Jönsagård ¼ ¼ Annerstad Skeens torp 1/8 1/8 Annerstad Vid laga skifte i Extorps by fastställt 1885-06-30 blev soldattorpet utlagt med littera O i två skiften på skifteskartan och hade en areal av 12,6340 hektar. Dessa skiften hade fastighetsbeteckning 1:8 på ekonomiska kartan från 1950. Enligt protokollet sidan 38 har Mellangård aldrig tidigare haft ett känt soldattorp även om det ostri- digt varit stamhemman för rote nr 21. År 1890-11-07 förrättades syn på soldattorpet som ej var uppodlat eller bebyggt, eftersom det var aktuellt att säljas till Kronan för att ingå i Nöttja Kronopark. Roten var vakant och man synade en ny plan söder om Torpavägen med en areal av 5,4020 hektar. Även denna plan blev troligen aldrig bebyggd. År 1924 beslutades om delning av soldattorpsplanen mellan ägarna och fastighets- beteckningarna på ovanstående ekonomiska karta blev 1:13 IV, 1:16 III, del av 1:9 III samt del av 4:1 III.
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Bengdt Jonsson 1683 Per Jacobsson 1693 Håkan Tufvasson 1676 1694 1698 Död 1/10 1698. Gudmund Svensson 1698 Med vid mönstring 1702. Bengt Svenson Nyman 1688 1709 1725 Bengt Andersson Nyman 1705 1728 1757 Anders Göranson Nyberg 1758 1759 Död 26/2 1759. Anders Nilsson Siögren 1712 1759 1764 Simon Josephsson Fisk 1754 1773 1808 5' 8" Carl Tall 1775 1808 1809 5' 7" Död i fångenskap på Åland. Carl Elof Lilja 1841 ca 1859 1861 Spel i nummer. Carl Hammargren 1839 1861 1876 Spel. Tjänat 11 år vid annat regemente. Bengt Bengtsson 1850 1878 1881 Spel i nummer. Adolf Svan 1872 1883 1904 Död 1904. Var 1812 - 1830 musiknummer. Var 1833 indraget till lönefonden. Var 1836 - 1855 anslaget till spel i nummer.
Soldater