Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 43 (593) Norrtorpa (Högagård)

Före generalmönstring 1697 var Norrtorpa Högagård nr 239. Bönder 1686: Norrtorpa Högagård Måns Jonsson, Eskil Andersson, Jöns Jönsson, Per Månsson. Norrtorpa Mellangård Jöns Nilsson, Sven Nilsson, Nils Nilsson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Norrtorpa Högagård ¾ 1 Torpa Norrtorpa Mellangård ½ ½ Torpa Vid storskifte av utägor fastställt 1792 i Norrtorpa och Mjäla, visar att torpet låg vid figuren 54 och gränsade till inägorna. Skifte av inägorna år 1800 visar att angränsande åker och äng tillhörde soldaten. Ungefärlig position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 43.468', E 13° 35.290' (56.72447, 13.58816). RT-90 X= 6290797 Y= 1364282. Vid laga skifte fastställt 1854 beslutas att soldattorpet skulle flyttas till Hässlehult. Det är inte angivet i skifteshandlingarna var gamla torpet varit placerat. Möjligen hade soldattorpet blivit utsynat eftersom roten varit "skolehemman" och soldater Thor hade inte bott på roten utan i Odensjö. Det nya soldattorpet beboddes troligen bara av Anders Törn som inflyttar 1857. Enligt köpebrev daterat 1899-03-16 säljer roten soldattorpet till Carl Magnus Nilsson och hans hustru Johanna Christina Bengtsdotter för 500 kronor. Fastigheten fick beteckningen Karlsro 1:1 och omfattade byggnader och en areal av 12,0255 hektar. Ungefärlig position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 43.303', E 13° 31.666' (56.72172, 13.52777). RT-90 X= 6290612 Y= 1360576. Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Jöns Hansson 1683 1699 Nils Bengtsson 1699 1702 Med vid mönstring 1702 Nanne Nilsson 1703 1703 Avsked och överförd som trosspojke. Vakant Känt från mantalsskrivning 1707. Oluf Olson Högman 1692 1709 1716 Död 23/4 1716 i Wismar. Bengt Pärsson Högman 1697 1717 1718 Död 24/12 1718. Pehr Bengtson Blom 1703 1722 1742 Till nr 24 Balkarp som korpral. Nils Bengtson Rosendahl 1720 1742 1748 Till nr 36 Stackarp. Per Johansson Ehrengren 1725 1752 1773 Rymd 15/10 1773. Olof Johansson Courage 1746 1778 1783 5' 9" Magnus Nilsson Courage 1764 1783 5' 8" Utnämnd till rustmästare. Johan Johansson Tysk 1768 1797 5' 6" Från nr 18. Rymde 1/10 1797. Routhensparre 1799 1801 Förare. Transporterad till 2:a majorens kompani. Jacob Gabriel Wadst 1780 1801 1809 Sergeant. Petter Persson Gallant 1790 1809 1815 5' 7" Sven Andersson Thor 1802 1827 1852 5' 11" Anders Svensson Törn 1834 1852 1861 5' 11" Carl Petersson Willman 1843 1862 1867 6' Nils Åkesson Nord 1846 1867 1898 5' 9" Johan Emil Sjödal 1878 1899 1919 164 cm Var 1817 - 17/4 1827 antaget till skolinrättning.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 43 (593) Norrtorpa (Högagård)

Före generalmönstring 1697 var Norrtorpa Högagård nr 239. Bönder 1686: Norrtorpa Högagård Måns Jonsson, Eskil Andersson, Jöns Jönsson, Per Månsson. Norrtorpa Mellangård Jöns Nilsson, Sven Nilsson, Nils Nilsson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Norrtorpa Högagård ¾ 1 Torpa Norrtorpa Mellangård ½ ½ Torpa Vid storskifte av utägor fastställt 1792 i Norrtorpa och Mjäla, visar att torpet låg vid figuren 54 och gränsade till inägorna. Skifte av inägorna år 1800 visar att angrän- sande åker och äng tillhörde soldaten. Ungefärlig position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 43.468', E 13° 35.290' (56.72447, 13.58816). RT-90 X= 6290797 Y= 1364282. Vid laga skifte fastställt 1854 beslutas att soldattorpet skulle flyttas till Hässlehult. Det är inte angivet i skifteshandlingarna var gamla torpet varit placerat. Möjligen hade soldattorpet blivit utsynat eftersom roten varit "skolehemman" och soldater Thor hade inte bott på roten utan i Odensjö. Det nya soldattorpet beboddes troligen bara av Anders Törn som inflyttar 1857. Enligt köpebrev daterat 1899-03-16 säljer roten soldattorpet till Carl Magnus Nils- son och hans hustru Johanna Christina Bengtsdotter för 500 kronor. Fastigheten fick beteckningen Karlsro 1:1 och omfattade byggnader och en areal av 12,0255 hektar. Ungefärlig position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 43.303', E 13° 31.666' (56.72172, 13.52777). RT-90 X= 6290612 Y= 1360576. Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Jöns Hansson 1683 1699 Nils Bengtsson 1699 1702 Med vid mönstring 1702 Nanne Nilsson 1703 1703 Avsked och överförd som trosspojke. Vakant Känt från mantalsskrivning 1707. Oluf Olson Högman 1692 1709 1716 Död 23/4 1716 i Wismar. Bengt Pärsson Högman 1697 1717 1718 Död 24/12 1718. Pehr Bengtson Blom 1703 1722 1742 Till nr 24 Balkarp som korpral. Nils Bengtson Rosendahl 1720 1742 1748 Till nr 36 Stackarp. Per Johansson Ehrengren 1725 1752 1773 Rymd 15/10 1773. Olof Johansson Courage 1746 1778 1783 5' 9" Magnus Nilsson Courage 1764 1783 5' 8" Utnämnd till rustmästare. Johan Johansson Tysk 1768 1797 5' 6" Från nr 18. Rymde 1/10 1797. Routhensparre 1799 1801 Förare. Transporterad till 2:a majorens kompani. Jacob Gabriel Wadst 1780 1801 1809 Sergeant. Petter Persson Gallant 1790 1809 1815 5' 7" Sven Andersson Thor 1802 1827 1852 5' 11" Anders Svensson Törn 1834 1852 1861 5' 11" Carl Petersson Willman 1843 1862 1867 6' Nils Åkesson Nord 1846 1867 1898 5' 9" Johan Emil Sjödal 1878 1899 1919 164 cm Var 1817 - 17/4 1827 antaget till skolinrättning.
Soldater