Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 39 (589) Sunnertorpa

Före generalmönstring 1697 var Sunnertorpa nr 236. Bönder 1686: Sunnertorpa Södergård Nils Persson, Jon Arvidsson, Bengt Esbjörnsson, Rörik Jonsson. Sunnertorpa Backagård Oluf Nilsson, Jöns Larsson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Sunnertorpa Södergård 1 1 Torpa Sunnertorpa Backegård ¾ ½ Torpa Vid storskifte 1815 mellan Backagård och Haga tillhörde figurerna 42-43 på skifteskartan soldattorpet och de var belägna på båda sidor om gamla häradsvägen, men några hus finns inte utritade på kartan. Vid laga skifte som blev fastställt 1850 tillhörde detta område fortfarande soldattorpet men nu med figurnummer 88-90. Förutom dessa figurer fanns många andra som tillhörde torpet, och det var stora avstånd mellan dem. Ingen soldat har heller bott på roten efter 1811. Man beslutade att utbryta ett nytt soldattorp som littera F på skifteskartan och senare kallas Dalshäll. Det tidigare nämnda området 88-90 kom efter skiftet att tillhöra Haga. Ungefärlig position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 41.326', E 13° 35.947' (56.68877, 13.59912). RT-90 X= 6286801 Y= 1364825. Enligt köpebrev daterat 1922-11-15 säljer roten soldattorpet till fjärdingsmannen Gustaf Löfstädt och hans hustru Hulda för 2500 kronor. Arealen var 12,1484 hektar och fastighetsbeteckning blev Dalshäll 1:1. Någon soldat har aldrig bott på denna torpplan. Position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 42.216', E 13° 35.834' (56.70360, 13.59724). RT-90 X= 6288456 Y= 1364763. Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Bengdt Esbjörnsson 1686 Nils Nilsson 1686 Oluf Persson 1686 Per Bengtson Frimodig 1687 1709 1721 Jöns Jönsson Hammar 1678 1723 1733 Fånge tidigare nr 45 Glamshult. Gumme Pehrson Lilljedahl 1715 1735 1742 Elias Carlson Skotte 1712 1742 1744 Död 26/11 1744. Gudmund Pehrson Lilljedal 1747 1757 Lars Jönson Svanberg 1735 1757 1761 Död i Pommern. Jöns Jonsson Svanberg 1741 1766 1789 6' 2 1/3" Jöns Jönsson Pris 1766 1791 1802 5' 6" Per Bengtsson Pjäs 1774 1803 1812 5' 8" Elias Månsson Fanor 1812 1814 Död 12/5 1814. Olof Sund 1816 1817 H Hammarberg 1802 1817 Fanjunkare. Var fr.o.m. 1811 indragen till fältmusikens lönefond. Var 4/3 1817 - 1830 under officers nummer. Var fr.o.m. 1833 indraget till regementets lönefond.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 39 (589) Sunnertorpa

Före generalmönstring 1697 var Sunnertorpa nr 236. Bönder 1686: Sunnertorpa Södergård Nils Persson, Jon Arvidsson, Bengt Esbjörnsson, Rörik Jonsson. Sunnertorpa Backagård Oluf Nilsson, Jöns Larsson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Sunnertorpa Södergård 1 1 Torpa Sunnertorpa Backegård ¾ ½ Torpa Vid storskifte 1815 mellan Backagård och Haga tillhörde figurerna 42-43 på skiftes- kartan soldattorpet och de var belägna på båda sidor om gamla häradsvägen, men några hus finns inte utritade på kartan. Vid laga skifte som blev fastställt 1850 tillhörde detta område fortfarande soldattor- pet men nu med figurnummer 88-90. Förutom dessa figurer fanns många andra som tillhörde torpet, och det var stora avstånd mellan dem. Ingen soldat har heller bott på roten efter 1811. Man beslutade att utbryta ett nytt soldattorp som littera F på skifteskartan och sen- are kallas Dalshäll. Det tidigare nämnda området 88-90 kom efter skiftet att tillhöra Haga. Ungefärlig position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 41.326', E 13° 35.947' (56.68877, 13.59912). RT-90 X= 6286801 Y= 1364825. Enligt köpebrev daterat 1922-11-15 säljer roten soldattorpet till fjärdingsmannen Gustaf Löfstädt och hans hustru Hulda för 2500 kronor. Arealen var 12,1484 hektar och fastighetsbeteckning blev Dalshäll 1:1. Någon soldat har aldrig bott på denna torpplan. Position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 42.216', E 13° 35.834' (56.70360, 13.59724). RT-90 X= 6288456 Y= 1364763. Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Bengdt Esbjörnsson 1686 Nils Nilsson 1686 Oluf Persson 1686 Per Bengtson Frimodig 1687 1709 1721 Jöns Jönsson Hammar 1678 1723 1733 Fånge tidigare nr 45 Glamshult. Gumme Pehrson Lilljedahl 1715 1735 1742 Elias Carlson Skotte 1712 1742 1744 Död 26/11 1744. Gudmund Pehrson Lilljedal 1747 1757 Lars Jönson Svanberg 1735 1757 1761 Död i Pommern. Jöns Jonsson Svanberg 1741 1766 1789 6' 2 1/3" Jöns Jönsson Pris 1766 1791 1802 5' 6" Per Bengtsson Pjäs 1774 1803 1812 5' 8" Elias Månsson Fanor 1812 1814 Död 12/5 1814. Olof Sund 1816 1817 H Hammarberg 1802 1817 Fanjunkare. Var fr.o.m. 1811 indragen till fältmusikens lönefond. Var 4/3 1817 - 1830 under officers nummer. Var fr.o.m. 1833 indraget till regementets lönefond.
Soldater