Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 33 (583) Skärseryd (Södergård)

Roten hade 1686 nr 230. Rotebönder 1686. Skärseryd Södergård Rörich Persson, Bengt Persson. Gashult Södergård Lars Jönsson, änkan Johanna. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Skärseryd Södergård ¾ ¾ Torpa Gashult Södergård 5/8 ¾ Torpa Vid laga skifte 1838-1840 låg soldattorpet på figuren 217f på skifteskartan och väster Baggahög. Ungefärlig position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 41.519', E 13° 30.474' (56.69199, 13.50790). RT-90 X= 6287343 Y= 1359249. Man beslutar att flytta soldattorpet till det redan befintliga torpet Mossjöberg. Detta torp har haft många olika namn under årens lopp, som Mossjöberg, Mätsjöberg, Mösjöbjär och Muskeberg. Soldaten Magnus Skarp hade flyttat från det gamla torpet 1836 och efter detta datum har jag inte funnit någon tjänstgörande soldat boende på roten. Genom en köpehandling daterad 1903-03-26 säljer roten soldattorpet Mätsjöberg till smeden Daniel Jonasson och hans hustru Ingrid Nilsdot- ter för 400 kronor. Arealen var 17,4085 hektar och fastighetsbeteckning blev Skärseryd södergård 1:11. Position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 41.794', E 13° 31.041' (56.69657, 13.51736). RT-90 X= 6287834 Y= 1359845. Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Jöns 1660 Lars Persson 1681 Bengt Larsson 1707 Känd från domboken. Jonas Rorigsson Söderman 1690 1709 1711 Död i Karlskrona. Per Olsson Söderström 1716 Fånge i Wismar. Håkan Skiärman 1702 1720 1725 Gustaf Andersson Aspegren 1704 1726 1737 Rymd 16/5 1737. Olof Nilsson Springfelt 1714 1740 1764 Pär Larsson Springfelt 1744 1765 Olof Nilsson Springfelt Braxen 1744 1765 1778 5' 6 1/3" Mattias Nilsson Braxen 1762 1779 1794 5' 9" Vakant enligt kungligt brev 1794 1802 Roten ingick kontrakt 23/6 1794. Gabriel Jonsson Cerijer 1779 1802 1826 5' 10" Tidigare 6 år som husar. Magnus Gabrielsson Skarp 1802 1827 1855 5' 10" Jonas Carlsson Sand 1833 1856 1886 5' 9" Aron Alfred Samuels. Sjögren 1866 1887 1891 175 cm Edvard Svensson Sjögren 1871 1891 1901 170 cm Endast känd från hfl.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 33 (583) Skärseryd (Södergård)

Roten hade 1686 nr 230. Rotebönder 1686. Skärseryd Södergård Rörich Persson, Bengt Persson. Gashult Södergård Lars Jönsson, änkan Johanna. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Skärseryd Södergård ¾ ¾ Torpa Gashult Södergård 5/8 ¾ Torpa Vid laga skifte 1838-1840 låg soldattorpet på figuren 217f på skifteskartan och väster Baggahög. Ungefärlig position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 41.519', E 13° 30.474' (56.69199, 13.50790). RT-90 X= 6287343 Y= 1359249. Man beslutar att flytta soldattorpet till det redan befintliga torpet Mossjöberg. Detta torp har haft många olika namn under årens lopp, som Mossjöberg, Mäts- jöberg, Mösjöbjär och Muskeberg. Soldaten Magnus Skarp hade flyttat från det gamla torpet 1836 och efter detta datum har jag inte funnit någon tjänstgörande soldat boende på roten. Genom en köpehandling daterad 1903-03-26 säljer roten soldattorpet Mätsjöberg till smeden Daniel Jonasson och hans hustru Ingrid Nilsdotter för 400 kronor. Arealen var 17,4085 hektar och fastighetsbeteckning blev Skärseryd södergård 1:11. Position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 41.794', E 13° 31.041' (56.69657, 13.51736). RT-90 X= 6287834 Y= 1359845. Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Jöns 1660 Lars Persson 1681 Bengt Larsson 1707 Känd från domboken. Jonas Rorigsson Söderman 1690 1709 1711 Död i Karlskrona. Per Olsson Söderström 1716 Fånge i Wismar. Håkan Skiärman 1702 1720 1725 Gustaf Andersson Aspegren 1704 1726 1737 Rymd 16/5 1737. Olof Nilsson Springfelt 1714 1740 1764 Pär Larsson Springfelt 1744 1765 Olof Nilsson Springfelt Braxen 1744 1765 1778 5' 6 1/3" Mattias Nilsson Braxen 1762 1779 1794 5' 9" Vakant enligt kungligt brev 1794 1802 Roten ingick kontrakt 23/6 1794. Gabriel Jonsson Cerijer 1779 1802 1826 5' 10" Tidigare 6 år som husar. Magnus Gabrielsson Skarp 1802 1827 1855 5' 10" Jonas Carlsson Sand 1833 1856 1886 5' 9" Aron Alfred Samuels. Sjögren 1866 1887 1891 175 cm Edvard Svensson Sjögren 1871 1891 1901 170 cm Endast känd från hfl.
Soldater