Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2023-11-26.

Rote Nr 84 (634) Viggåsa

Roten hade 1686 nr 210. Rotebönder 1686. Viggåsa Södergård Jon Nannesson, Anders Arvidsson. Viggåsa Norregård Måns Johansson, Anders Jönsson. Hallarp Munkagård Olof Jonsson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Viggåsa Norregård ½ ½ Annerstad Viggåsa Södergård ¾ 5/8 Annerstad Hallarps Munkagård 3/8 3/8 Annerstad Vill du läsa om rotens soldattorp?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Anders Persson 1683 1705 Demission 13/4 1705. Pär Nilsson Känd från mantalslängd och domboken. Måns Person Norström 1686 1709 1713 Död 6/4 1713. Bengt Jönsson Nordström 1696 1716 1733 Johan Jönson Råberg 1713 1740 1743 Pehr Larsson Wigman 1717 1743 1744 För liten blev inte antagen. Alexander Christophersson Wiberg 1724 1747 1778 5' 9½" Korpral. Gunnar Nilsson Ryttare 1748 1778 1789 5' 10" Magnus Persson Ryttare 1764 1790 1790 Sundbeck 1793 Sergeant. Pilo 1773 1793 1794 Furir. Transport till nr 17 Rönninge. Nils Wilhelm Unér 1770 1794 1796 Befordrad till fältväbel. Anders Johansson Kusk 1773 1797 1817 5' 8" Gårdsägare i Viggåsa. Bengt Jonsson Victor 1799 1817 1845 5' 9" Död 25/5 1845. Carl Johan Petersson Victor 1826 1849 1855 5' 11" Jakob Gustavsson Vicktor Klyft 1833 1856 1869 5' 9" Död 27/12 1869. Joakim Lundgren Klyft 1850 1870 1901 5' 9"
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2023-11-26

Rote Nr 84 (634) Viggåsa

Roten hade 1686 nr 210. Rotebönder 1686. Viggåsa Södergård Jon Nannesson, Anders Arvidsson. Viggåsa Norregård Måns Johansson, Anders Jönsson. Hallarp Munkagård Olof Jonsson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Viggåsa Norregård ½ ½ Annerstad Viggåsa Södergård ¾ 5/8 Annerstad Hallarps Munkagård 3/8 3/8 Annerstad Vill du läsa om rotens soldattorp?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Anders Persson 1683 1706 Demission 13/4 1705. Pär Nilsson Känd från mantalslängd och domboken. Måns Person Norström 1686 1709 1713 Död 6/4 1713. Bengt Jönsson Nordström 1696 1716 1733 Johan Jönson Råberg 1713 1740 1743 Pehr Larsson Wigman 1717 1743 1744 För liten blev inte antagen. Alexander Christophersson Wiberg 1724 1747 1778 5' 9½" Korpral. Gunnar Nilsson Ryttare 1748 1778 1789 5' 10" Magnus Persson Ryttare 1764 1790 1790 Sundbeck 1793 Sergeant. Pilo 1773 1793 1794 Furir. Transport till nr 17 Rönninge. Nils Wilhelm Unér 1770 1794 1796 Befordrad till fältväbel. Anders Johansson Kusk 1773 1797 1817 5' 8" Gårdsägare i Viggåsa. Bengt Jonsson Victor 1799 1817 1845 5' 9" Död 25/5 1845. Carl Johan Petersson Victor 1826 1849 1855 5' 11" Jakob Gustavsson Vicktor Klyft 1833 1856 1869 5' 9" Död 27/12 1869. Joakim Lundgren Klyft 1850 1870 1901 5' 9"
Soldater