Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 78 (628) Löckna

Före generalmönstring 1697 var Löckna nr 275. Bönder 1686: Löckna Per Nilsson, Gunne Eriksson, Nils Nilsson, Anders Persson, Nils Gunnesson. Odensjö Bosagård Nils Larsson, Per Olofsson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Löckna ¾ 1 Odensjö Odensjö Bosagård ½ ½ Odensjö Vill du läsa om rotens soldattop?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Jöns Jönsson 1682 Måns Carlsson 1689 1704 Död 22 dec 1704. Anders Känd från mantalslängd. Per Jonsson Runberg 1690 1709 1715 Försvunnen 1715 i Stralsund. Olof Persson Lyberg 1683 1717 1718 Död 23/12 1718. Jöns Månsson 1700 1718 Extrasoldat. Per Nilsson Wretman 1691 1720 1722 Från nr 77 Vret 1720 efter fångenskap i Stralsund 1715. Christiern Isacson Lundborg 1712 1731 1738 Rymde tre gånger. Jonas Hansson Sundberg 1741 1741 Död i Karlskrona. Christiern Isacson Lundborg 1712 1742 1742 Rymde tre gånger. Se ovan. Johan Danielsson Lökström 1721 1742 1757 Gustav Jonasson Svanström 1740 1758 1775 5' 8½" Bengt Persson Gångare 1758 1778 1779 5' 8" Rymde 16/5 1779. Måns Johansson Gångare 1752 1781 1790 6' 1½" Död 6/8 1790 i Finland. Peter Persson Gångare 1791 1812 5' 8" Lars Persson Krans 1794 1813 1845 5' 11" Korpral. Gustav Lorents Lyckberg Seth 1825 1846 1876 6' Vicekorpral. Bodde på roten först 1858. Adolf Fredrik Lundgren 1857 1877 1907 5' 9" Timmerman.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 78 (628) Löckna

Före generalmönstring 1697 var Löckna nr 275. Bönder 1686: Löckna Per Nilsson, Gunne Eriksson, Nils Nilsson, Anders Persson, Nils Gunnesson. Odensjö Bosagård Nils Larsson, Per Olofsson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Löckna ¾ 1 Odensjö Odensjö Bosagård ½ ½ Odensjö Vill du läsa om rotens soldattop?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Jöns Jönsson 1682 Måns Carlsson 1689 1704 Död 22 dec 1704. Anders Känd från mantalslängd. Per Jonsson Runberg 1690 1709 1715 Försvunnen 1715 i Stralsund. Olof Persson Lyberg 1683 1717 1718 Död 23/12 1718. Jöns Månsson 1700 1718 Extrasoldat. Per Nilsson Wretman 1691 1720 1722 Från nr 77 Vret 1720 efter fångenskap i Stralsund 1715. Christiern Isacson Lundborg 1712 1731 1738 Rymde tre gånger. Jonas Hansson Sundberg 1741 1741 Död i Karlskrona. Christiern Isacson Lundborg 1712 1742 1742 Rymde tre gånger. Se ovan. Johan Danielsson Lökström 1721 1742 1757 Gustav Jonasson Svanström 1740 1758 1775 5' 8½" Bengt Persson Gångare 1758 1778 1779 5' 8" Rymde 16/5 1779. Måns Johansson Gångare 1752 1781 1790 6' 1½" Död 6/8 1790 i Finland. Peter Persson Gångare 1791 1812 5' 8" Lars Persson Krans 1794 1813 1845 5' 11" Korpral. Gustav Lorents Lyckberg Seth 1825 1846 1876 6' Vicekorpral. Bodde på roten först 1858. Adolf Fredrik Lundgren 1857 1877 1907 5' 9" Timmerman.
Soldater