Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 73 (623) Torseryd

Före generalmönstring 1697 var Torseryd nr 266. Bönder 1686: Torseryd Sven Simonsson, Henrik Gunnesson, Lars Svensson. Hylte Jon Persson, Staffan Knutsson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Torseryd ½ 1 Odensjö Hylte ¼ ½ Odensjö Vill du läsa om rotens soldattop?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Jon Andersson 1688 Rymde från roten. Daniel Erichsson 1689 Per Olufsson 1701 1706 Rymd 14 nov 1706. Jöns Persson Torstman 1710 Död av skador i slaget vid Helsingborg. Carl Jönsson Torsman 1688 1710 1728 Anders Nilsson 1694 1718 Extra soldat antagen 1718 8/9. Sven Jönsson Tornschiöld 1713 1741 1758 Jon Staffason Stenström 1758 1759 Död 1759. Bengt Hansson Enegren 1728 1759 1764 Rymde från roten. Johan Persson Dansare 1743 1773 1782 5' 10" Död 31/3 1782. Håkan Andersson Dansare 1760 1782 1788 5' 8" Anders Persson Dansare 1746 1788 1806 5' 9" Jonas Persson Trygg 1774 1806 1815 5' 8" Avsked i Tyskland. Anders Christiansson Trygg 1797 1816 1826 5' 7" Per Larsson Tvist 1833 1853 1853 Senare soldat KR-06-0816-1854. Jonas Danielsson Strand 1830 1853 1854 5' 11" Senare soldat KR-04-0505-1856. Carl Magnus Magnusson Tvist 1832 1854 1884 6' 2" Vicekorpral. Sven Johan Fredriksson Tvist 1866 1885 1893 6' 1" August Svensson Törnsjö 1873 1893 1903 174 cm Bodde i Realsbo, Unnaryd (N).
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 73 (623) Torseryd

Före generalmönstring 1697 var Torseryd nr 266. Bönder 1686: Torseryd Sven Simonsson, Henrik Gunnesson, Lars Svensson. Hylte Jon Persson, Staffan Knutsson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Torseryd ½ 1 Odensjö Hylte ¼ ½ Odensjö Vill du läsa om rotens soldattop?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Jon Andersson 1688 Rymde från roten. Daniel Erichsson 1689 Per Olufsson 1701 1706 Rymd 14 nov 1706. Jöns Persson Torstman 1710 Död av skador i slaget vid Helsingborg. Carl Jönsson Torsman 1688 1710 1728 Anders Nilsson 1694 1718 Extra soldat antagen 1718 8/9. Sven Jönsson Tornschiöld 1713 1741 1758 Jon Staffason Stenström 1758 1759 Död 1759. Bengt Hansson Enegren 1728 1759 1764 Rymde från roten. Johan Persson Dansare 1743 1773 1782 5' 10" Död 31/3 1782. Håkan Andersson Dansare 1760 1782 1788 5' 8" Anders Persson Dansare 1746 1788 1806 5' 9" Jonas Persson Trygg 1774 1806 1815 5' 8" Avsked i Tyskland. Anders Christiansson Trygg 1797 1816 1826 5' 7" Per Larsson Tvist 1833 1853 1853 Senare soldat KR-06-0816-1854. Jonas Danielsson Strand 1830 1853 1854 5' 11" Senare soldat KR-04-0505-1856. Carl Magnus Magnusson Tvist 1832 1854 1884 6' 2" Vicekorpral. Sven Johan Fredriksson Tvist 1866 1885 1893 6' 1" August Svensson Törnsjö 1873 1893 1903 174 cm Bodde i Realsbo, Unnaryd (N).
Soldater