Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 10 (560) Ryd (Västergård)

Roten hade 1686 nr 430 och tillhörde kapten Erik Lindtses kompani. Rotebönder 1686. Hamneda Gåsagård Nils Knutsson, Nils Nilsson. Ryd Västergård Måns Jonsson, Erland Eriksson, Jöns Jönsson, änkan Elin. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Ryd Västergård 1 1 Hamneda Hamneda Gåsagård ½ ½ Hamneda Vid storskiftet i Ryds by 1826 hade soldattorpet sina åkrar och ängar norr till nordost om Västergården. Skiftet medförde att man anvisade ett område littera K som låg ca 100 meter norr om Västergården. Var själva byggnaden låg är okänt. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 40.815', E 13° 47.971' (56.68025, 13.79952). RT-90 X= 6285475 Y= 1377074 Laga skifte 1878-1879 medför att torpet flyttas till Björkelund. Enligt köpekontrakt daterat 1896-04-01 säljer roten soldattorpet till August Emanuel Jonasson och hans hustru Hulda Karolina Svensson för 700 kronor. Torpet kallades Björkelund och hade en areal av 9,4620 hektar. Fastighetsbeteckning blev Ryd Västergård 1:8. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 40.518', E 13° 47.817' (56.67530, 13.79694). RT-90 X= 6284929 Y= 1376900 Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Erland Erichsson 1686 Jacob Nilsson 1686 1706 Död vid Fraustadt. Erick Känd från mantalsskrivning. Johan Olson Ryberg 1674 1709 1709 Korpral till nr 1 Elinge. Anders Trufvudsson Grip 1680 1709 1719 Från nr 1 Elinge. Död 16/6 1719. Jöns Månsson 1698 1718 Extrasoldat. Erland Jönson Ryberg 1699 1720 1722 Död 21/10 1722. Nils Nilsson Pietterman 1698 1725 1738 Död 1738. Nils Olofsson Holmgreen 1722 1740 1741 Sven Svensson Lilljegren 1723 1742 1759 Död 1759. Jacob Carlsson Lilliegren Ryberg 1741 1759 1784 5' 10" Korpral död 11/8 1784. Per Jönsson Runn 1760 1784 1800 5' 8" Korpral. Rymd 10/3 1800. Anders Bengtsson Runn 1780 1801 1826 5' 8 1/4" Gudmund Bengtsson Ryd 1798 1827 1855 5' 10" Död ../03 1855. Carl Petersson Ryd 1830 1855 1885 6' Peter Jonassson Rydell 1867 1886 1911 5' 9"
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 10 (560) Ryd (Västergård)

Roten hade 1686 nr 430 och tillhörde kapten Erik Lindtses kompani. Rotebönder 1686. Hamneda Gåsagård Nils Knutsson, Nils Nilsson. Ryd Västergård Måns Jonsson, Erland Eriksson, Jöns Jönsson, änkan Elin. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Ryd Västergård 1 1 Hamneda Hamneda Gåsagård ½ ½ Hamneda Vid storskiftet i Ryds by 1826 hade soldattorpet sina åkrar och ängar norr till nor- dost om Västergården. Skiftet medförde att man anvisade ett område littera K som låg ca 100 meter norr om Västergården. Var själva byggnaden låg är okänt. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 40.815', E 13° 47.971' (56.68025, 13.79952). RT-90 X= 6285475 Y= 1377074 Laga skifte 1878-1879 medför att torpet flyttas till Björkelund. Enligt köpekontrakt daterat 1896-04-01 säljer roten soldattorpet till August Emanuel Jonasson och hans hustru Hulda Karolina Svensson för 700 kronor. Torpet kallades Björkelund och hade en areal av 9,4620 hektar. Fastighetsbeteck- ning blev Ryd Västergård 1:8. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 40.518', E 13° 47.817' (56.67530, 13.79694). RT-90 X= 6284929 Y= 1376900 Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Erland Erichsson 1686 Jacob Nilsson 1686 1706 Död vid Fraustadt. Erick Känd från mantalsskrivning. Johan Olson Ryberg 1674 1709 1709 Korpral till nr 1 Elinge. Anders Trufvudsson Grip 1680 1709 1719 Från nr 1 Elinge. Död 16/6 1719. Jöns Månsson 1698 1718 Extrasoldat. Erland Jönson Ryberg 1699 1720 1722 Död 21/10 1722. Nils Nilsson Pietterman 1698 1725 1738 Död 1738. Nils Olofsson Holmgreen 1722 1740 1741 Sven Svensson Lilljegren 1723 1742 1759 Död 1759. Jacob Carlsson Lilliegren Ryberg 1741 1759 1784 5' 10" Korpral död 11/8 1784. Per Jönsson Runn 1760 1784 1800 5' 8" Korpral. Rymd 10/3 1800. Anders Bengtsson Runn 1780 1801 1826 5' 8 1/4" Gudmund Bengtsson Ryd 1798 1827 1855 5' 10" Död ../03 1855. Carl Petersson Ryd 1830 1855 1885 6' Peter Jonassson Rydell 1867 1886 1911 5' 9"
Soldater