Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2021-09-07

Rote Nr 52 (602) Ormhult

Före generalmönstring 1697 var Ormhult nr 249. Bönder 1686: Ormhult Per Gummesson, Sven Hansson, Håkan Svensson, Sven Svensson. Åkerbergshult bytes och hitkommen Erland Nilsson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Ormhult 1 1 Vrå Gunnalt ½ ½ Vrå Torpet är utmärkt vid torpinventering av Vrå Hembygdsförening och kallades Hultet. Position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 38.909', E 13° 25.233' (56.64849, 13.42056). RT-90 X= 6282684 Y= 1353730. Vill du se flygfoto? Vid laga skifte i Ormhult fastställt 1858 beslutades att soldattorpet som var "spritt", skulle flyttas. Var det gamla soldattorpet legat framgår inte av skifteshandlingarna utom en liten åker figur 889 som kallades Orralandet. Någon soldat hade inte bott på torpet efter 1834 då Johannes Orre utflyttade. Den nya soldatplanen flyttades till Rosenbergs rågång och utmärktes med littera K på skifteskartan. Någon soldat har aldrig bott här och troligen blev tomten inte bebyggd. Enligt köpebrev daterat 1910-04-25 säljer roten soldattorpet till Peter Johannesson i Bjerseryd för 175 kronor omfattande en areal av 19,3875 hektar. Fastighetsbeteckning blev Ormhult 1:16 och benämndes Rotehultet Nr 2. Position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 39.179', E 13° 26.356' (56.65298, 13.43927). RT-90 X= 6283144 Y= 1354895. Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Jöns Persson 1685 Död. Måns Olufsson 1686 1702 Anders Känd från mantalsskrivning. Christopher Svickersson 1704 1709 Fånge i Ryssland. Hans Svenson Friskop 1688 1709 1724 Död 1724. Nanne Svensson 1668 1718 Extra soldat. Per Svensson Friskop 1700 1728 1740 Anders Jacobson Orm 1699 1741 1742 Död till sjöss 1742. Petter Ifvarson Renberg 1724 1743 1760 Död i Pommern. Pehr Pehrsson Renberg Orre 1737 1761 1784 5' 5" Död 6/9 1784. Per Danjelsson Orre 1759 1785 1788 5' 9" Klämde av vänster hand. Hans Christoffer Jönsson Orre 1771 1788 1822 6' 4" Korpral. Johannes Hansson Orre 1803 1822 1842 5' 11" Sven Abrahamsson Lidell 1820 1842 1879 5' 11½" Kallades Ormberg till 1845. Anders Johan Isaksson Lidell 1860 1879 1910 5' 7½" Vice korpral.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2021-09-07

Rote Nr 52 (602) Ormhult

Före generalmönstring 1697 var Ormhult nr 249. Bönder 1686: Ormhult Per Gummesson, Sven Hansson, Håkan Svensson, Sven Svensson. Åkerbergshult bytes och hitkommen Erland Nilsson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Ormhult 1 1 Vrå Gunnalt ½ ½ Vrå Torpet är utmärkt vid torpinventering av Vrå Hembygdsförening och kallades Hultet. Position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 38.909', E 13° 25.233' (56.64849, 13.42056). RT-90 X= 6282684 Y= 1353730. Vill du se flygfoto? Vid laga skifte i Ormhult fastställt 1858 beslutades att soldattorpet som var "spritt", skulle flyttas. Var det gamla soldattorpet legat framgår inte av skifteshandlingarna utom en liten åker figur 889 som kallades Orralandet. Någon soldat hade inte bott på torpet efter 1834 då Johannes Orre utflyttade. Den nya soldatplanen flyttades till Rosenbergs rågång och utmärktes med littera K på skifteskartan. Någon soldat har aldrig bott här och troligen blev tomten inte bebyggd. Enligt köpebrev daterat 1910-04-25 säljer roten soldattorpet till Peter Johannesson i Bjerseryd för 175 kronor omfattande en areal av 19,3875 hektar. Fastighetsbeteck- ning blev Ormhult 1:16 och benämndes Rotehultet Nr 2. Position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 39.179', E 13° 26.356' (56.65298, 13.43927). RT-90 X= 6283144 Y= 1354895. Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Jöns Persson 1685 Död. Måns Olufsson 1686 1702 Anders Känd från mantalsskrivning. Christopher Svickersson 1704 1709 Fånge i Ryssland. Hans Svenson Friskop 1688 1709 1724 Död 1724. Nanne Svensson 1668 1718 Extra soldat. Per Svensson Friskop 1700 1728 1740 Anders Jacobson Orm 1699 1741 1742 Död till sjöss 1742. Petter Ifvarson Renberg 1724 1743 1760 Död i Pommern. Pehr Pehrsson Renberg Orre 1737 1761 1784 5' 5" Död 6/9 1784. Per Danjelsson Orre 1759 1785 1788 5' 9" Klämde av vänster hand. Hans Christoffer Jönsson Orre 1771 1788 1822 6' 4" Korpral. Johannes Hansson Orre 1803 1822 1842 5' 11" Sven Abrahamsson Lidell 1820 1842 1879 5' 11½" Kallades Ormberg till 1845. Anders Johan Isaksson Lidell 1860 1879 1910 5' 7½" Vice korpral.
Soldater