Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 51 (601) Ljushult

Före generalmönstring 1697 var Ljushult nr 248. Bönder 1686: Ljushult Per Svensson, Jöns Nilsson, Jon Gudmundsson. Gunnalt Gumme Nilsson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Ljushult ¾ 1 Vrå Åkerbergshult ½ ½ Vrå I Lantmäteristyrelsens arkiv finns en karta med förklaring från storskiftet i Ljushult fastställt 1820. Där kan man se att soldattomten hade figuren 351 och att även figurerna 348-349 samt 352-354 hörde till torpet. Ungefärlig position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 43.037', E 13° 26.596' (56.71728, 13.44327). RT-90 X= 6290293 Y= 1355387. Vill du se flygfoto? Vid laga skifte i Ljushult fastställt 1881 var soldattorpet redan flyttats till Stensboda för några år sedan och man beslutade bara att torpet skulle få ytterligare betesmark. Enligt köpebrev daterat 1901-02-06 säljer roten soldattorpet Stensboda till änkan Anna Katarina Eliasdotter för 250 kronor för en areal av 18,4630 hektar. Fastighetsbeteckning blev Ljushult 1:20. Detta torp är utmärkt vid torpinventering utförd av Vrå Hembygdsförening. Position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 43.196', E 13° 24.584' (56.71994, 13.40974). RT-90 X= 6290660 Y= 1353345. Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Nanne Nilsson 1679 1686 Korpral till nr 30 Källshult. Per Bengdtsson 1688 Håkan Månsson 1689 Jöns Larsson Harman Bolmström 1691 1710 1716 Efter fångenskap till nr 87 Tjuvarp. Hans Nilsson Harman 1698 1717 1733 Nils Pärsson 1690 1718 Eric Person Lundholm 1714 1740 1757 Johan Samuelson Lundholm 1758 1764 Nils Olofsson Lundvall 1735 1765 1795 5' 9" Rymd 17/8 1795. Per Nilsson Rus 1754 1776 1801 5' 7" Död 8/6 1801. Sven Månsson Dolk 1780 1802 1807 5' 8" Död hemma 24/6 1807. Magnus Urban Ramberg 1793 1807 Förare. Carl Johnasson Leo 1786 1811 1842 5' 9" Anders Peter Pettersson Ljus Lönn 1820 1843 1873 5' 10½" Noach Petersson Lönn 1856 1874 1906 5' 9"
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 51 (601) Ljushult

Före generalmönstring 1697 var Ljushult nr 248. Bönder 1686: Ljushult Per Svensson, Jöns Nilsson, Jon Gudmundsson. Gunnalt Gumme Nilsson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Ljushult ¾ 1 Vrå Åkerbergshult ½ ½ Vrå I Lantmäteristyrelsens arkiv finns en karta med förklaring från storskiftet i Ljushult fastställt 1820. Där kan man se att soldattomten hade figuren 351 och att även fig- urerna 348-349 samt 352-354 hörde till torpet. Ungefärlig position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 43.037', E 13° 26.596' (56.71728, 13.44327). RT-90 X= 6290293 Y= 1355387. Vill du se flygfoto? Vid laga skifte i Ljushult fastställt 1881 var soldattorpet redan flyttats till Stensboda för några år sedan och man beslutade bara att torpet skulle få ytterligare betes- mark. Enligt köpebrev daterat 1901-02-06 säljer roten soldattorpet Stensboda till änkan Anna Katarina Eliasdotter för 250 kronor för en areal av 18,4630 hektar. Fastighets- beteckning blev Ljushult 1:20. Detta torp är utmärkt vid torpinventering utförd av Vrå Hembygdsförening. Position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 43.196', E 13° 24.584' (56.71994, 13.40974). RT-90 X= 6290660 Y= 1353345. Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Nanne Nilsson 1679 1686 Korpral till nr 30 Källshult. Per Bengdtsson 1688 Håkan Månsson 1689 Jöns Larsson Harman Bolmström 1691 1710 1716 Efter fångenskap till nr 87 Tjuvarp. Hans Nilsson Harman 1698 1717 1733 Nils Pärsson 1690 1718 Eric Person Lundholm 1714 1740 1757 Johan Samuelson Lundholm 1758 1764 Nils Olofsson Lundvall 1735 1765 1795 5' 9" Rymd 17/8 1795. Per Nilsson Rus 1754 1776 1801 5' 7" Död 8/6 1801. Sven Månsson Dolk 1780 1802 1807 5' 8" Död hemma 24/6 1807. Magnus Urban Ramberg 1793 1807 Förare. Carl Johnasson Leo 1786 1811 1842 5' 9" Anders Peter Pettersson Ljus Lönn 1820 1843 1873 5' 10½" Noach Petersson Lönn 1856 1874 1906 5' 9"
Soldater