Ansedel Per Bengtsson

Soldaten
Per Bengtsson


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Antagen som soldat nr 51 (248) 1688-01-23 i Ljushult, Vrå (G).
Roten hade 1688 nr 248. Inställd av rote nr 148 Torset i Berga sn, som vid denna tid tillhörde detta kompani. "Roten ej tillstädes böter 1 D Silv. som förbo? är (gmr 1688).

1690 Sunnerbo härads sommarting 28 juni nr 163.
Per Persson i Gunnalt sig för rätten besvärade huruledes ett par oxar för honom skola vara segvestrerade av Cronans befallningsman uti Halland, för de böter som soldaten Per Bengtsson i Ljushult för enfallt hor pådömde är, varför Per Svensson i Ljushult förmenas hava caverat [gott i borgen], alltså emedan Per Persson emot samma caution alldeles nekar och således i saken jäv är.
Dy förbjudes här med det ingen avhänder honom samma oxar till dess han lagligen är övervunnen att hava för bemälte böter caverat.

1690 Sunnerbo höstting 21 november nr 170.
Vid samma tid och ibland andra ärendens förrättande kom för rätten, Per Svensson i Ljushult och Gudmund Nilsson i Gunnalt, fast klaga tilkänna givandes huruledes de hava gott i caution hos cronones befallningsman i Halland, välbetrodde Petter Lopijn för 80 daler silvermynt, dem soldaten Per Bengtsson för enfallt hor begånget, borde erlägga, vilka penningar, de beklaga sig för medellöshet skull intet vara mäktiga att erlägga, offererandes sig här å orten för samma 80 daler silvermynt corporaliter [kroppsstraff] att plikta. Men såsom tingsrätten intet anstod sådant att förordna, vill rätten detta ärende till högvälborne H baronen och landshövdingen H Åke Ulfsparres behageliga avgörande tjänst remitterat hava.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.