Ansedel Gudmund Nilsson Sommar

1680-

Soldaten
Född 1680 i Södra Ljunga (G).
Gudmund Nilsson Sommar
Född 1680 i Södra Ljunga (G).

     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1680 i Södra Ljunga (G).
Antagen som soldat nr 103 1709 i Berghem, Kånna (G).
Var vittne vid extra ordinarie ting 1710-01-05 i Sunnerbo härad.
Med vid mönstring 1711-10-30 i Karlskrona (K).
Avsked som soldat nr 103 1721-08-17 i Berghem, Kånna (G).
"Sjuk i kvarteret och kan läsa i bok" (gmr 1710).
Vid avsked "liten sjuklig oh oduglig karl; har en god rote får avsked" (gmr 1721).

Sunnerbo härads vintering 4 februari 1711 § 67.
"Länsman Jonas Orre angiver soldaten för Berghem Gudmund Nilsson och Lisbet Månsdotter för begånget lägersmål vid jultiden 1709, varandes barnet förleden höstas 1710 framfött och nu genom döden avlidit, vilket av de sakgivne likaledes vidkännes.
Resol: Emedan uppå länsman Jonas Orres angivande soldaten för Berghem Gudmund Nilsson och kvinnfolket Lisbet Månsdotter tillstå, det vid juletid 1709 begångna lägersmål, ty dömmer tingsrätten det bör likmätigt Hög. Kong. Hovrättens brev av år 1694 soldaten Gudmund Nilsson plikta 40 marker och Lisbet Måndotter 20 marker samt stå de bägge en söndag på pliktpallen och undergå behörig skrift och absolution."

1717 Sunnerbo vinterting 11 februari § 7.
Soldaten Gumme Sommar för Berghems rote kärade till kronolänsman Jonas Orre, för det han uti dess frånvaro uti Wismar, uppburit av Knekt torp skatten 10 daler silvermynt, såsom böter, var till soldaten blivit sakfälld för lönskaläge, oaktat han betalt böterna till länsman Orre, efter dess eget kvittense av d 3 februari 1711 som uppvisades och svaranden vidkändes, men sade sig med sin ed vilja erhålla att sådant icke skett av egennyttighet, utan av blått förseende i dy han sig intet kunnat påminna, samma 10 daler silvermynt av soldaten hava emottagit, och sådant förglömt annotera, för den skull finner häradsrätten skäligt det bör länsman Orre samma 10 daler silvermynt utan uppehåll utbetala med 2 daler silvermynt expenser.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.