Ansedel Josef Nilsson Källbäck

1716-1743

Korpralen
Född 1716 i Småland.
Död 1743-07-27 i Karlskrona (K).
Josef Nilsson Källbäck
Född 1716 i Småland.
Död 1743-07-27 i Karlskrona (K).
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1716 i Småland.
Antagen som soldat nr 103 1736-02-19 i Berghem, Kånna (G).
Befordrad till korpral och transporterad från nr 103 till nr 47 1740-08-17 från Berghem, Kånna (G) till Slättevrå, Vrå (G).
Transporterad som korpral från nr 47 till nr 95 1742-04-30 från Slättevrå, Vrå (G) till Fårtorp, Annerstad (G).
Död 1743-07-27 i Karlskrona (K).
Kommenderad till Malmö 1740 24 år gammal och ogift (gmr 1740).
Var i februari 1742 kommenderad till Karlskrona (gmr 1742:2).
Utlagd för nr 103 Berghem (gmr 1744 b.83).

1741 vintertinget 2 mars nr 42.
Infanteri corpralen Joseph Kiellbeck kärade uppå förutgången stämning till ryttaren Lars Nilsson i Berghem Västergård för en låntagen bössa som han icke återställa velat. Parterna infunno sig, då käranden utsade sig hava undfått denna bössa av salig komministern Peter Lundelius, där över även uppvisandes bemälte Lundeli änkas madam Maria Litorins d 14 sistlidne februari meddelte betygande under 2ne trovärdiga vittnen Peter Kanberg och Jonas Qvenberg som upplästes och handlingarna bilades, men sedermera, skall han för 2 år sedan lånt bössan till svaranden Lars Nilsson och icke åter bekomma kunnat. Svaranden tillstår sig hava lånt denna omtvistade bössa av käranden och hade henne hemma i sitt hus förvarat, sedan käranden blev bortkommenderad till Malmö. Emellertid så skall avskedade corporalen Peter Bergqvist honom oveterligt och i hans frånvaro, tagit denna merbemälte bössa till sig, under föregivande som skulle den samma honom skänkt bleven av salig Lundelius, och således icke velat henne återställa utan har den ännu uti sitt förvar. Bergqvist närvarande, intalade att som salig Lundelius skolat skänkt honom denna bössa, så hämtade han henne strax där på ifrån svaranden ryttaren Lars Nilsson kärandes dock uppå tillfrågan intet bevis framte till sin talans bestyrkande här utinnan, ej heller utvisa, vem som varit tillstädes i svarandens hus när bössan av honom hämtades; här vid inföll Lars Nilsson med utlåtelse, att corporalen Bergqvist själv skolat åtagit sig för honom i denna saken, svara efter han än icke velat bössan återleverera utan sagt att nutera? skulle först gå ed anten han eller Kiellbeck här å tinget, vilket Bergqvist så vida bestrider, och att icke vilja göra något gensvar förrän han stämd bliver, det svaranden sig förbehöllt till nästa ting och då söka sin ersättning, för den skada och omkostnad han medelst dess förvållande på bragt blivin.
Käranden påstod slut såsom den de icke vill hava med Bergqvist att göra för den skull och tingsrättens för skäligt pröva svaranden ryttaren Lars Nilsson pålägga den omtvistade och låntagne bössan lika god och behållen till käranden återböra, och där hos ersätta honom angående rättegångs omkostnad med två daler silvermynt, eftersom svaranden här emot lämnas öppet, att lagligen tilltala corporal Bergqvist, det bästa han kan och gitter.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.