Ansedel Torsten Jönsson Glamberg

1695-1742

Soldaten
Född 1695 i Skåne.
Död till sjöss 1742-10-26.
Torsten Jönsson Glamberg
Född 1695 i Skåne.
Död till sjöss 1742-10-26.
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1695 i Skåne.
Antagen som soldat nr 67 1715 i Bökö, Lidhult (G).
Bortabliven 1715 i Stralsund.
Från fångenskap transporterad från nr 67 till 45 1722-06-13 från Bökö, Lidhult (G) till Glamshult, Vrå (G).
Avsked som soldat nr 45 på grund av benbrott vid mönstring i Malmö 1740-07-10 i Glamshult, Vrå (G).
Antagen som soldat nr 45 1742-02-22 i Glamshult, Vrå (G).
Död till sjöss 1742-10-26.

1715 Sunnerbo vinterting 12 februari § 105.
Inkom [länsman] Petter Hultman för rätten och giver tillkänna att han längre intet kan fördölja med mindre uppenbara, han ju med mindre kvinnfolket Elin Jönsdotter som tjänt honom, haft vid Michaelis [29 september] 1713 olovligt umgänge, var efter hon åtta dagar för midsommar sistlidna framfött ett oäkta barn, som strax därefter blivit dött, ehuru väl hon för barnafader utlagt soldaten för Bökö Torsten Jönsson, som skulle han under äktenskapslöfte hävdat henne vilket erfares av den vid krigsrätten i Skåne d 8 december 1714 hållna förhöret.
Rätten lät sig före kalla detta kvinnfolket som uppå föreställande om sanningens utsago bekände, att vid den av Hultman utnämnde tiden låtit sig av honom besova, och likaledes vid vårfrutiden förliden med soldaten Torsten Jönsson haft umgänge; Fördenskull prövar tingsrätten skäligt, såsom ingen av desse personer äro i släkt eller frändskap med varandra, ej eller någon gift, och för sådant brått tillförne varit lagförde; Ty pliktar han Petter Hultman i anledning av 1694 års förordning 40 marker silvermynt och hon Elin Jönsdotter 20 marker dito för plägat umgänge med soldaten Torsten Jönsson efter egen bekännelse, 20 marker silvermynt samt stånde vardera en söndag på pliktpallen, och sedan undergå absolution.

1723 sommartinget 27 maj § 60.
Drängen Per Jonsson i Rås anklagar, uti löjtnantens ädel och manhaftige Sven Stockenberg å regementets vägnar närvarande, soldaten Torsten Glamberg att han först uti mars månad med en stake slagit honom 2 slag i huvudet, varav han fått blodvite och blivit mycket yr.
Svaranden nekar sig hava slagit drängen varför käranden producerar till vittne Bror Larsson och Anders Brorsson i Glamshult vilka utan jäv avlade ed, och vittnar först Bror, att när han kom ur sin stuga, låg han soldaten och drängen Per stå på var sin sida om en vagn, och i det samma, slog soldaten Per i huvudet med en stång, att bloden gick ut, men om det var mer än ett slag vet han inte.
Anders Brorsson nekar sig ha sett då slagsmålet skedde, men hur soldaten själv tillstått för honom att han med staken slagit Per 1 slag, bägge dessa vittnesmål vidgår soldaten.
Såsom soldaten Torsten Glamberg efter till stående och 2ne edeliga vittnens utsagur slagit drängen Per Jonsson i Rås en skena i huvudet med en stake; alltså plikter bemälte soldat efter 10 cap Sår B med vilje L:L: därför 6 marker silvermynt.

Anteckning vid mönstring 1728 "den ur fångenskapet hemkomne Torsten Jönsson från nr 67 (Bökö) " (gmr 1733).
Var kommenderad till Malmö 1740.
"Karlen blivit kasserad för benbrott men efter regementsfältskären Säfs given betygande nu frisk och färdig således antages" (gmr 1742:2).

Relationer och barn

Gift.
Maria .
Karl Torstensson. Född 1724-03-08 i Glamshult, Vrå (G).
Katarina Torstensdotter. Född 1725-06-20 i Glamshult, Vrå (G).
Johanna Torstensdotter. Född 1727-01-14 i Glamshult, Vrå (G).
Ola Torstensson. Född 1731-05-31 i Glamshult, Vrå (G).
Död 1733-01-07 i Glamshult, Vrå (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.