Ansedel Måns Olofsson Sandberg

1693-1735

Soldaten
Född 1693 i Småland.
Död 1735-12-09 i Skärseryd, Torpa (G).
Måns Olofsson Sandberg
Född 1693 i Småland.
Död 1735-12-09 i Skärseryd, Torpa (G).
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1693 i Småland.
Antagen som soldat nr 41 1710 i Mjäla, Torpa (G).
Med vid mönstring 1711-10-30 i Karlskrona (K).
Levde vid vigseln som soldat 1717 i Mjäla, Torpa (G).
Levde 1718 i Mjäla soldat., Torpa (G).
Avsked som soldat nr 41 1721-08-17 i Mjäla, Torpa (G).
Levde 1721 i Mäseboda, Torpa (G).
Död 1735-12-09 i Skärseryd, Torpa (G).
Vid avsked "ofärdig i vänstra benet senan avhuggen att han inte kan marchera, finnes tillgång på roten skaffar en annan (gmr 1721).

1721 vintertinget 10 februari § 49.
Åborna Johan Persson och soldaten Måns Sandberg i Mäseboda angiva sig vara sinnade att upptaga 1/6 skattejord, som i samma gård öde legat, allenast de i kronoräntan kunde njuta någon frihet, så emedan det befinnes att berorde 1/6 öde legat ifrån 1711 till 1720. Bägge inklusive, samt till hus och gärdesgårdar mycket förfallit, åkern i linda och ängen av ljung överlupen, och på hemmanets ägor finns ringa timmerskog, så att till dess upptagande och i fullt bruk ställande, åtminstone erfordras 3 frihets år 1721, 1722 och 1723, som även överstelöjtnanten, välborne Hr Carl Johan Silfwersparre, som han ordinarie räntan därav på sin lön igenom sitt brev dat d 2 november 1720. Dem förunt varom de hos högvälborne Hr baron och landshövdingen, sig vidare hava att angiva.

1727 vintertinget i Sunnerbo 20 februari No 240.
Var svåger till soldaten Johan Lilliedahl som var ägare till 3/8 mtl i Forsa Torpa (G).

1727 hösttinget 7 november No 162.
Det har Nils Persson i Kvänslöv, instämt Johan Persson och soldaten Måns Sandberg, som åbor 1/6 i Mäseboda, att alldenstund denna 1/6 part varit hans föräldrars gamla skattejord, och han efter överstelöjtnanten välborne herr Johan Carl Silfersparres kvittens och bevis av den 2 januari 1726. Han till honom som denna 1/6 part till lön anslagit är, för den tid den samma öde legat nämligen 1718, 1719, 1720, 1721 och 1722 betalt den resterande husbonde skatten 32 daler 8 2/3 öre silvermynt, vilket svarandene skall hava lovat göra men icke hållit, havandes högst landshövdinge ämbetet igenom resolution d 26 maj 1725; resolverat att när käranden med samma bevis sig inställer skall han vidare resolution undfå, så påstår han nu att af svaranden undfå 59 daler 13 öre silvermynt huseröta efter husesyns instrumentet under d 13 sistlidne oktober.
Svarandena inställde sig, uppvisandes nu välbenämnte herr överstelöjtnanten Johan Carl Silfversparres d 2 november 1720 dem lämnade frihetsbrev, på tre år detta år 1711 i öde förfallne bruk att upptaga, varpå de och efter tingsrättens bevis d 10 februari 1721, hava undfått 3 års frihet nämligen 1721, 1722 och 1723 på kronoräntorne, förmenandes sig således från kärandens tilltal bör vara fria, såsom den där med bruket sig icke har att befatta, och alldenstund högt landshövdinge ämbetet resolverat: att när käranden inställer sig med herr överstelöjtnant Silfversparres bevis, skall han vidare resolution undfå; ty kan rätten innan där slut bliven, sig här med icke vidare befatta.

Relationer och barn

Gift 1717-04-07 i Torpa (G).
Kerstin Larsdotter.
Bengta Månsdotter. Född 1718-01-22 i Näs, Torpa (G).
Elin Månsdotter. Född 1720-12-16 i Torpa (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.