Ansedel Jon Lagström

1660-

Soldaten Skomakaren
Född 1660 i Ljungby (G).
Jon Lagström
Född 1660 i Ljungby (G).

     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1660 i Ljungby (G).
Med vid mönstring 1711-10-30 i Karlskrona (K).
Avsked som soldat nr 111 1713-12-07 i Replösa Ågård, Ljungby (G).
Vid mönstring 1710 "kommenderad till flottan i Karlskrona och kan skomakare hantverket" (gmr 1710).
Hade sjukattest vid mönstring 1713-12-07 och var 56 år gammal. Roten skaffar en annan karl och lämnar underhåll. Sjukattesten visar att han hade bråck och gikt (gmr 1713).

1711 Sunnerbo häradsrätts höstting 16 oktober § 16.Soldaten Jon Lagström citerat åborna i Replösa by samt kvinnfolket Johanna Svensdotter tillika med Kvarnarna, Hånger, Höslänga och Hjälmaryds åboer hwilka sig tillstädes funnit och dess utom qvinfolket Elin Johansdotter, som förmärkes sägs vara medelst sjukdom hindrad, för misstanke av bortkommen 50 daler silvermynt; dem kiäranden 3 veckor efter mikaelis tid 1711: deponerats hos sin systerdotter ovan sagde Johanna, vilken tient Lars Bengtsson i Qwarnarne. Wid ransakningen befans att samma stöld skiedt på sådant sätt, att en plugg suttit i en vägg på stugan, den worden utstött, och vette ut till kålgården, som förnimmes ej stadigt varit för ögonen, utlåtande sig samtel att göra ed , utan det påstå. Ty har tingsrätten ej annat kunnat än samma äskade edgång tillåta, och såled i ett övrigt befriar, till dess gud och tiden annorlunda warder giärningen uppenbarandes.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.