Ansedel Bengt Gudmundsson

Soldaten Musketeraren
Bengt Gudmundsson


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Antagen som soldat nr 111 (811) 1683 i Replösa, Ljungby (G).
Med vid mönstring 1702-06-22 i Damm, Tyskland.
Med vid mönstring 1702-07-26 i Damm, Tyskland.
Levde vid mantalsskrivning som ogift soldat 1703 i Replösa soldat., Ljungby (G).
Levde vid mantalsskrivning som ogift soldat 1707 i Replösa Åg. soldat., Ljungby (G).
Roten hade 1686 nr 811 och tillhörde kapten Mustchamps kompani.Roten ingick i 3:e fördubblingskompaniet vid mönstring 1702.

1693 Sunnerbo höstting 6 oktober nr 110.
Länsmannen Jonas Broman klagade till Per Jönsson i Eka, som skall han både fredagen efter pingstdagen så väl som d 4 sistlidne oktober under vägen till tinget överfallit soldaten Bengt Gudmundsson i Eka, och vid dess förstugudörr, skurit honom med en kniv i handen, producerandes efter skrivne personer där over till vittne, vilka efter avlagd ed utan exeption gjorde sådan berättelse som följer.
Per Pålsson i Eka vittnade, att söndagen efter Jacobsmässodagen, möttes Per Jönsson och soldaten åt i gärdet, då Per honom tillsporde, vad han var för en karl, fattade var annan i axlarna och föllo omkull på backen, då sade Per Jönsson, du har länge gjort narr av mig, nu törs jag slå dig, och att Per fattade i byxorna efter kniven, men Per Pålsson emellan kommit och dem åtskillt.
Drängen Per Håkansson i Eka vittnade, att då de en gång mötte varandra i gärdet, skall Per Jönsson sagt till Bengt, vi tackar du Anders för han slog mig, soldaten svarat, lät mig bliva, jag har intet ont till dig, då lete Per efter kniven i byxorna, men hade ingen hos sig.
Förleden 4 oktober då Per Jönsson ehrnat sig till möte uti Ljungby tilltalte Per hos Bengt, och fordrade för en öre silvermynt brännevin, tillsporde Bengt, vad ätu för en karl, Bengt svarade en soldat; Per frågade, vad är jag för en karl, sade Bengt, i äre en rusthållare och en bonde, Per steg av hästen fattat efter Bengt, men han viket undan, och fallit baklänges över några åsar, då han av Pers kniv blivit skuren i handen.
H Gunilla Persdotter berättar, att Per tillförne en gång fattat stenar att vilja slå Bengt med men nu den 4 oktober tagit till kniv, då Bengt gått baklänges undan honom, han fallit över några åsar omkull, då Per sparkade efter honom och då skall Bengt fått skade i sin finger.
Pigan Britta Persdotter såsom framkallat vittne i denna sak, säger sig intet varit när detta slagsmål dem emellan passerade, dock satt hon på en kista i boden och nöstade en hörgarnsrull, hörde fuller larm, men ej såg sielva actionen.
H Ingeborg Jönsdotter av rätten framkallades, vilken ved tillfrågan, sade sig ej varit ute då actionen dem emellan begyntes men när hon kom ut, hade Per Jönsson fattat soldaten med en hand i pälsen, havandes i andra handen kniven över honom, ved samma tillfälle gick Bengt undan och föll baklänges, då han av kniven blevit skadd i fingern.
Per Jönsson i Eka tillstädes, förnäkar ej så vara passerat som vittnen intygat, men föregiver sig varit mycket drucken, och beder om skonsmål; Och såsom intet mer av parterne i denne sak proponerades, dhy företogs den av rätten till övervägande, och stannade vid det utslag som under förmäles.
Resolutio:
Uti saken emellan soldaten Bengt Gudmundsson i Eka kärande, och Per Jönsson ibidem svarande, angående ett slagsmål dem emellan uti soldatens gård förelupet är, d 4 sistledne oktober blev resolverat och dömt, att alldenstund in för rätten med edelige vittnen bevistes, att Per Jönsson i Eka , soldaten i dess gård överfallit, dhy prövades skäligt, honom för slik förgripelighet med 40 marker plikt belägga, item för en knivs blottande 6 marker samt, för ett blodvite 3 marker, med allvarsam förmaning, att Per Jönsson i Eka med slik överdådighet hädanefter återhåll haver.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.