Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 95 (645) Fårtorp (Södergård)

Roten hade 1686 nr 214. Rotebönder 1686. Fårtorp Södergård Jon Persson, Bengt Jönsson, Nils Breming? Fårtorp Norregård Johan Eriksson, Anders Enevaldsson, Nils Simonsson Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Fårtorp Södergård 1 ¾ Annerstad Fårtorp Norregård ¾ ¾ Annerstad Roten hade nr 93 1717 - 1721. År 1694 stod rotens soldattorp färdigbyggt. Torpet var placerat 500 meter sydväst om byn. En ny soldatstuga under 1810-talets första hälft. Den nya byggnaden synades in 1815. Man påpekade brister rörande lås och gångjärn på ladugården och att brunnen saknar kar, lock och vikt. Eter laga skifte 1852 byggdes ett nytt torp, men kom aldrig att bebos av någon soldat utan var utarrenderat till civilister fram till 1898, då det såldes av rotebönderna. Fastighetsbeteckning Olastorp 1:11. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 45.480', E 13° 48.632' (56.75800, 13.81053). RT-90 X= 6294111 Y= 1378001. Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Nils Nilsson   1669 Jöns Jonsson     1698   Korpral. Hans Andersson   1698 1700   Korpral befordrad till rustmästare. Frenne Jöransson   1700 1706   Korpral från nr 30. Anders Månsson   1706     Korpral. Fånge efter Poltava. Sven Månsson Linneroth     1710   Transport till nr 25 Balkarp. Anders Lindberg   1710 1710   Korpral från nr 25 Balkarp. Död 21/3 1710. Swen Olsson Kusk   1710 1716   Korpral rymde 1716. Jöns Person Strömfors 1683 1716 1721   Korpral från nr 67 Bökö. Carl Persson Oro Otterdahl 1699 1721 1728   Rustmästare transporterad till livkomp. Jonas Lindqvist 1700 1730 1742   Korpral från nr 55. Död i Karlskrona 1742. Joseph Nilson Kielbeck   1742 1743   Korpral från nr 47 Slättevrå. Död Karlskrona 1743. Sven Larsson Berg 1701 1743 1757   Korpral från nr 129 Rataryd. Jonas Anderson Smerling   1757 1761   Från nr 129 Rataryd. Per Enewaldsson Runvall   1762 1764 Mattias Theodor Renstråle 1762 1769 1773 Carl Isacsson Sedig 1756 1776 1802 5' 9" Straffad för brännvinsbränning. Per Jonasson Sedig 1777 1803 1810 5' 8" Död 1/7 1810. Anders Jonsson Selim Rask 1789 1811 1822 5' 11" Senare 90 Romborna. Jöns Larsson Selim 1803 1822 1852 5' 9" Abraham Claeasson Sallgren 1830 1852 1856 5' 10" Transporterad till nr 83 1856. Sjukvårdssoldat. Furirs avlönande   1856 1864       Peter Johannesson Ferm 1845 1865 1898 6' Distinktionskorpral. Karl Laurentius Ferm 1878 1899 1919 171 cm
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 95 (645) Fårtorp (Södergård)

Roten hade 1686 nr 214. Rotebönder 1686. Fårtorp Södergård Jon Persson, Bengt Jönsson, Nils Breming? Fårtorp Norregård Johan Eriksson, Anders Enevaldsson, Nils Simonsson Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Fårtorp Södergård 1 ¾ Annerstad Fårtorp Norregård ¾ ¾ Annerstad Roten hade nr 93 1717 - 1721. År 1694 stod rotens soldattorp färdigbyggt. Torpet var placerat 500 meter sydväst om byn. En ny soldatstuga under 1810-talets första hälft. Den nya byggnaden syn- ades in 1815. Man påpekade brister rörande lås och gångjärn på ladugården och att brunnen saknar kar, lock och vikt. Eter laga skifte 1852 byggdes ett nytt torp, men kom aldrig att bebos av någon soldat utan var utarrenderat till civilister fram till 1898, då det såldes av rotebönderna. Fastighetsbeteckning Olastorp 1:11. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 45.480', E 13° 48.632' (56.75800, 13.81053). RT-90 X= 6294111 Y= 1378001. Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Nils Nilsson   1669 Jöns Jonsson     1698   Korpral. Hans Andersson   1698 1700   Korpral befordrad till rustmästare. Frenne Jöransson   1700 1706   Korpral från nr 30. Anders Månsson   1706     Korpral. Fånge efter Poltava. Sven Månsson Linneroth     1710   Transport till nr 25 Balkarp. Anders Lindberg   1710 1710   Korpral från nr 25 Balkarp. Död 21/3 1710. Swen Olsson Kusk   1710 1716   Korpral rymde 1716. Jöns Person Strömfors 1683 1716 1721   Korpral från nr 67 Bökö. Carl Persson Oro Otterdahl 1699 1721 1728   Rustmästare transporterad till livkomp. Jonas Lindqvist 1700 1730 1742   Korpral från nr 55. Död i Karlskrona 1742. Joseph Nilson Kielbeck   1742 1743   Korpral från nr 47 Slättevrå. Död Karlskrona 1743. Sven Larsson Berg 1701 1743 1757   Korpral från nr 129 Rataryd. Jonas Anderson Smerling   1757 1761   Från nr 129 Rataryd. Per Enewaldsson Runvall   1762 1764 Mattias Theodor Renstråle 1762 1769 1773 Carl Isacsson Sedig 1756 1776 1802 5' 9" Straffad för brännvinsbränning. Per Jonasson Sedig 1777 1803 1810 5' 8" Död 1/7 1810. Anders Jonsson Selim Rask 1789 1811 1822 5' 11" Senare 90 Romborna. Jöns Larsson Selim 1803 1822 1852 5' 9" Abraham Claeasson Sallgren 1830 1852 1856 5' 10" Transporterad till nr 83 1856. Sjukvårdssoldat. Furirs avlönande   1856 1864       Peter Johannesson Ferm 1845 1865 1898 6' Distinktionskorpral. Karl Laurentius Ferm 1878 1899 1919 171 cm
Soldater