Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 14 (564) Björstorp (Södergård)

Roten hade 1686 nr 436 och tillhörde kapten Erik Lindtses kompani. Rotebönder 1686. Björstorp Södergård Sone Stensson, Jacob Nilsson. Horsaberga Södergård Sten Sonesson. Horn Ödegård Sven Svensson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Björstorp Södergård ½ ½ Hamneda Elinge Södergård ½ ½ Hamneda Horsaberga Södergård ½ ½ Hamneda Vill du läsa om rotens soldattorp?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Bengt Persson   1682 1707   Lejd av Sone Stenson i Björstorp. Vakant             Nils Larsson Westman 1680 1709 1719 Sten Svensson 1695 1718 Swen Olsson Wessman 1702 1720 1731   Död av våda 1731. Johan Nilsson Kiellegren 1712 1736 1741   Död 1741 Jöns Jonsson Fagerqvist 1714 1742 1754   Död 4/10 1754. Hindrick Carlsson Lindlöf 1730 1755 1760   Volontär. Transporterad till 71 Moanäs. Bengt Svensson Hultqvist 1733 1761 1778 5' 6" Peter Gabrielsson Mört 1749 1779 1794 5' 8" Vakant enligt kungligt brev   1794 1801     Roten ingått kontrakt 23/6 1794. Måns Svensson Rehn 1775 1801 1817 5' 8" Nils Svensson Blixt 1795 1817 1845 5' 9½" Andreas Månsson Annerstedt  1822 1845 1854 5' 11" Transporterad från nr 94 Hulugård. Död på roten. Björnlund Magnus Andersson Björkman 1833 1855 1885 6' 1" Distingtionskorpral Gustaf Carlsson Björkman 1865 1885 1894 170 cm Alfred Svensson Björkman 1873 1894 1902 170 cm
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 14 (564) Björstorp (Södergård)

Roten hade 1686 nr 436 och tillhörde kapten Erik Lindtses kompani. Rotebönder 1686. Björstorp Södergård Sone Stensson, Jacob Nilsson. Horsaberga Södergård Sten Sonesson. Horn Ödegård Sven Svensson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Björstorp Södergård ½ ½ Hamneda Elinge Södergård ½ ½ Hamneda Horsaberga Södergård ½ ½ Hamneda Vill du läsa om rotens soldattorp?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Bengt Persson   1682 1707   Lejd av Sone Stenson i Björstorp. Vakant             Nils Larsson Westman 1680 1709 1719 Sten Svensson 1695 1718 Swen Olsson Wessman 1702 1720 1731   Död av våda 1731. Johan Nilsson Kiellegren 1712 1736 1741   Död 1741 Jöns Jonsson Fagerqvist 1714 1742 1754   Död 4/10 1754. Hindrick Carlsson Lindlöf 1730 1755 1760   Volontär. Transporterad till 71 Moanäs. Bengt Svensson Hultqvist 1733 1761 1778 5' 6" Peter Gabrielsson Mört 1749 1779 1794 5' 8" Vakant enligt kungligt brev   1794 1801     Roten ingått kontrakt 23/6 1794. Måns Svensson Rehn 1775 1801 1817 5' 8" Nils Svensson Blixt 1795 1817 1845 5' 9½" Andreas Månsson Annerstedt  1822 1845 1854 5' 11" Björnlund Transporterad från nr 94 Hulugård. Död på roten. Magnus Andersson Björkman 1833 1855 1885 6' 1" Distingtionskorpral Gustaf Carlsson Björkman 1865 1885 1894 170 cm Alfred Svensson Björkman 1873 1894 1902 170 cm
Soldater