Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 17 (567) Röninge

Roten hade 1686 nr 216. Röninge Jäppe Svensson, Jöns Eriksson, änkan Kerstin, änkan Ingegerd. Bägaryd i Torpa socken Måns Tråttesson, Jon Persson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Röninge 1 1 Nöttja Bägaryd ½ ½ Torpa Första kända soldattorp till Röninge beskrivs i handlingarna till Laga skifte 1859-60. Torpet låg i västra delen av byn och hade sina ägor vid torpet och åt väster i spridda skiften. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 41.318', E 13° 41.438' (56.68864, 13.69064). RT-90 X= 6286610 Y= 1370431 För att underlätta skiftet beslutade man att förlägga soldattorpet i öster mot Balkarps rågång och i ett skift. Zacharias Rönn var tjänstgörande soldat för roten och efter beslut om vissa övergångsbestämmelser godkände han och regementsombudet förflyttningen. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 41.472', E 13° 41.767' (56.69121, 13.69611). RT-90 X= 6286885 Y= 1370775 Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Per Johansson   1686   Till kapten Lindtses komp. Jöns Larsson   1686 1688 Jöns Joensson   1688 Johan Jönsson     1705   Känd från domboken. Ingemar Månson Öman 1688 1709 1719 Måns Svensson 1692 1718 Jacob Bengtson Öman 1699 1720 1728 Jöns Svenson Råbock 1693 1728 1742   Totalt 32 tjänsteår. Sven Nilson Beckman   1742 1742   Död i Karlskrona. Joseph Johansson Lilliesjö 1711 1743 1764 Johan Persson Rask 1746 1772 1789 5' 8½" Anders Jonsson Rask 1765 1790   5' 7" Nils Wilhelm Unér 1770 1793 1794 5' 9" Korpral. Transporterad till nr 84 Viggåsa. Pilo   1794 1796   Furir. Sven Nilsson Ryss 1764 1797 1809 5' 8" Anders Svensson Nöjd 1782 1811 1830 5' 6" Jacob Svensson Rönn 1807 1831 1849 5' 10½" Zacharias Andersson Hammar Rönn 1831 1849 1882 6' 2" Nils Gustaf Johannesson Ekberg 1863 1883 1891 5' 9" Johan Magnus Lindvall 1870 1891 1916 174 cm
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 17 (567) Röninge

Roten hade 1686 nr 216. Röninge Jäppe Svensson, Jöns Eriksson, änkan Kerstin, änkan Ingegerd. Bägaryd i Torpa socken Måns Tråttesson, Jon Persson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Röninge 1 1 Nöttja Bägaryd ½ ½ Torpa Första kända soldattorp till Röninge beskrivs i handlingarna till Laga skifte 1859-60. Torpet låg i västra delen av byn och hade sina ägor vid torpet och åt väster i spridda skiften. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 41.318', E 13° 41.438' (56.68864, 13.69064). RT-90 X= 6286610 Y= 1370431 För att underlätta skiftet beslutade man att förlägga soldattorpet i öster mot Balkarps rågång och i ett skift. Zacharias Rönn var tjänstgörande soldat för roten och efter beslut om vissa övergångsbestämmelser godkände han och regement- sombudet förflyttningen. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 41.472', E 13° 41.767' (56.69121, 13.69611). RT-90 X= 6286885 Y= 1370775 Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Per Johansson   1686   Till kapten Lindtses komp. Jöns Larsson   1686 1688 Jöns Joensson   1688 Johan Jönsson     1705   Känd från domboken. Ingemar Månson Öman 1688 1709 1719 Måns Svensson 1692 1718 Jacob Bengtson Öman 1699 1720 1728 Jöns Svenson Råbock 1693 1728 1742   Totalt 32 tjänsteår. Sven Nilson Beckman   1742 1742   Död i Karlskrona. Joseph Johansson Lilliesjö 1711 1743 1764 Johan Persson Rask 1746 1772 1789 5' 8½" Anders Jonsson Rask 1765 1790   5' 7" Nils Wilhelm Unér 1770 1793 1794 5' 9" Korpral. Transporterad till nr 84 Viggåsa. Pilo   1794 1796   Furir. Sven Nilsson Ryss 1764 1797 1809 5' 8" Anders Svensson Nöjd 1782 1811 1830 5' 6" Jacob Svensson Rönn 1807 1831 1849 5' 10½" Zacharias Andersson Hammar Rönn 1831 1849 1882 6' 2" Nils Gustaf Johannesson Ekberg 1863 1883 1891 5' 9" Johan Magnus Lindvall 1870 1891 1916 174 cm
Soldater