Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 85 (635) Hallarp (Västergård)

Roten hade 1686 nr 211. Rotebönder 1686. Hallarp Västergård Petter Osangius, Jacob Jonsson, Nils Persson, Jon Larsson. Lilla Bökhult Börje Håkansson, Nils Larsson, Per Jonsson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Hallarp Västergård ¾ ¾ Annerstad Bökhult Lilleg. ½ ½ Annerstad Stengårdsnäs ¼ ¼ Odensjö Torpet kallades Blyhult och revs några år efter 1910 och åkern är numera skogsplantering. Vid torpinventering utmärkt och fick nummer 158. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 44.873', E 13° 38.045' (56.74789, 13.63408). RT-90 X= 6293314 Y= 1367175. Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Anders Nilsson     1687   Rymde 1687. Paer Joensson   1688 Jan Håkansson     1706 Nils Jacobson Hall     1710   Död 21/7 1710. Jon Andersson Odell 1688 1710 1728 Nils Pärsson 1692 1718 Jöns Nilson Hallin 1705 1735 1760   Död 1760. Jöns Persson Lind Ellström 1723 1760 1761 5' 4 1/3" Till nr 1 Elinge. Anders Johan Laurin 1741 1764 1769   Isac Bordon 1730 1769 1777   Rustmästare. Hans Hindric von Vicken 1773 1779 1788   Minderårig volontär. Eric Nilsson Spelare 1769 1789 1795 5' 7" Rustm. Nils Wilhelm Unér 1770 1796 1798   Blev Fältväbel Routhensparre   1798 1801   Förare. Transporterad till 2:a majorens kompani. Jakob Gabriel Wadst 1780 1801 1809   Sergeant med denna rotes lön. Anders Berg 1804 1827 1833   Pipare. Transporterad från nr 111 Replösa. Överförd till    stabsrullan 1833. Lars* Peter Jönsson Hall 1827 1850 1880 5' 8" Clas Danielsson Hall 1860 1881 1883 5' 7" Rymde 2/4 1883. Elof Andersson Palmqvist 1863 1884 1886 5' 9" Till 113 Hovdinge. Carl Johannesson Hallström 1864 1886 1906 5' 6½" Var 25/2 1812 - 1/10 1826 antaget till skolnummer. Var 1833 - 1845 indraget till lönefonden.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 85 (635) Hallarp (Västergård)

Roten hade 1686 nr 211. Rotebönder 1686. Hallarp Västergård Petter Osangius, Jacob Jonsson, Nils Persson, Jon Larsson. Lilla Bökhult Börje Håkansson, Nils Larsson, Per Jonsson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Hallarp Västergård ¾ ¾ Annerstad Bökhult Lilleg. ½ ½ Annerstad Stengårdsnäs ¼ ¼ Odensjö Torpet kallades Blyhult och revs några år efter 1910 och åkern är numera skogs- plantering. Vid torpinventering utmärkt och fick nummer 158. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 44.873', E 13° 38.045' (56.74789, 13.63408). RT-90 X= 6293314 Y= 1367175. Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Anders Nilsson     1687   Rymde 1687. Paer Joensson   1688 Jan Håkansson     1706 Nils Jacobson Hall     1710   Död 21/7 1710. Jon Andersson Odell 1688 1710 1728 Nils Pärsson 1692 1718 Jöns Nilson Hallin 1705 1735 1760   Död 1760. Jöns Persson Lind Ellström 1723 1760 1761 5' 4 1/3" Till nr 1 Elinge. Anders Johan Laurin 1741 1764 1769   Isac Bordon 1730 1769 1777   Rustmästare. Hans Hindric von Vicken 1773 1779 1788   Minderårig volontär. Eric Nilsson Spelare 1769 1789 1795 5' 7" Rustm. Nils Wilhelm Unér 1770 1796 1798   Blev Fältväbel Routhensparre   1798 1801   Förare. Transporterad till 2:a majorens kompani. Jakob Gabriel Wadst 1780 1801 1809   Sergeant med denna rotes lön. Anders Berg 1804 1827 1833   Pipare. Transporterad från nr 111 Replösa. Överförd till  stabsrullan 1833. Lars* Peter Jönsson Hall 1827 1850 1880 5' 8" Clas Danielsson Hall 1860 1881 1883 5' 7" Rymde 2/4 1883. Elof Andersson Palmqvist 1863 1884 1886 5' 9" Till 113 Hovdinge. Carl Johannesson Hallström 1864 1886 1906 5' 6½" Var 25/2 1812 - 1/10 1826 antaget till skolnummer. Var 1833 - 1845 indraget till lönefonden.
Soldater