Nr 81 (631) Björkenäs

Vid yngre indelningsverkets tillkomst var Björkenäs säteri tillhörigt Nils Stjärna. Det nummer som senare kom att tillhöra Björkenäs hade Höreda norregård i Ormesberga socken.
Den så kallade säterifriheten hade försvunnit 1693 då Björkenäs uppvisar sin första soldat.

kr_5_631_1823.jpg (64797 bytes)
Del av enskifteskartan från skiftet 1823.

I Björkenäs gjordes ett enskifte 1823 där soldattorpets byggnader är inritade vilket inte finns på några senare skifteskartor.
Sist soldaten som bodde på detta torp var Per Jacobsson Bold (Båld).
Position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 50' 59.40" E 13º 36' 57.83" (56.849833,13.616064)
RT-90 X= 6304698 Y= 1366436.

Vill du se flygfoto?

kr_5_631_1906.jpg (62549 bytes)
Skifteskarta ritad 1906.


Soldattorpet delades mellan roteägarna vid ett skifte som utfördes i september 1906 och fastställdes 1907.
Delningen skedde på följande vis.

Litera Fastighetsbeteckning
A 1:3 Norregård
B 1:2
C 2:2 Södergård
D 2:3

Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2013-07-07.