Nr 75 (625) Loshult

Loshults soldattorp omtalas i domboken 12 februari 1720 i § 77. Länsman med två nämndemän hade varit och utsynat en knektäng vid Loshults gräns men på Hults ägor, vilket roteägarna i Loshult och Hult godkänt. Var detta område var beläget har jag inte kunnat utreda.

Vid Storskifte i Odensjö år 1818 var Loshults soldattorp beläget på inägorna vid rågången mot Yttra Röshult.

kr_5_625_1818.jpg (36508 bytes)
Del av skifteskartan 1818.

Ungefärlig position för det gamla torpet WGS 84 Lat/Long N 56° 50.010' E 13° 31.997' (56.83350, 13.53328).
RT-90 X= 6303045 Y= 1361326


Vid Laga Skifte 1851 - 1853 beslutades att soldattorpet skulle flyttas till den s.k. Igelängen beläget i södra delen av Loshults ägor och på kartan utmärkt med G.

kr_5_625_1853.jpg (61447 bytes)
Del av skifteskartan från Laga skifte.

År 1907-05-01 upprättas köpehandling där Albin Andreasson som även var delägare i torpet, köper fastigheten för 600 kr. I priset var även hans egen andel inräknad.
Avsöndring skedde 1910-04-09 och arealen för hela fastigheten var 15,5855 hektar varav 1,1370 hektar avsöndrades för stickspår till Unnens station och Halmstad-Bolmens järnväg. Fastighetsbeteckning blev Loshult 1:17 och kallades Igelängen.
Odensjö Hembygdsförening märkte ut torpet vid torpvandring med skylt nr 51, vilken numera är borta och endast stolpen står kvar.
Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 49.433', E 13° 32.287' (56.823881,13.538111).
RT-90 X= 6301964 Y= 1361585.

Vill du se flygfoto?

kr_5_625_1910.gif (164244 bytes)

Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2015-03-30.