Nr 72 (622) Torarp västergård

Redan vid en rågångsmätning 1769 finns gamla soldattorpet utmärkt på karta.

kr_5_622_1769.jpg (44327 bytes)
Del av kartan.


kr_5_622_1840_ls_2.jpg (70368 bytes)
Del av skifteskartan.

Ungefärlig position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 48' 53.84" E 13º 35' 37.51" (56.814956,13.593753)
RT-90 X= 6300859 Y= 1364950.

Vid hemmansklyvning av ägorna 1863 - 1864 beslutades att soldattorpet skulle flyttas och delas i två delar den norra vid Sandvik beläget vid sjön Bolmen, och den södra delen begränsades av Hyltes ägor i söder och Madsjön i väster.
Torpets totala areal utgjorde 5,0034 hektar.

kr_5_622_1906_av.jpg (173109 bytes)

Någon byggnad har troligen aldrig blivit bygd före 1906-05-12 då Noak Samuelsson och hans hustru Carolina Jonasdotter köper torpet för 350 kronor och det får beteckningen Torarp västergård 3:13.
Odensjö Hembygdsförening märkte ut torpet (Sandvik) med skylt nr 27 vid torpvandring 1981-05-10.

Sandviks position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 49' 45.30" E 13º 36' 20.30" (56.829250,13.605639)
RT-90 X= 6302426 Y= 1365726.

Vill du se flygfoto?


Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2010-05-23.