Nr 78 (628) Löckna

Enligt generalmönsterrullan 1686 är Jöns Jönsson soldat och enligt mantalslängden bor han och hustrun i knektstugan vilket även gäller 1687.
I mantalslängden 1689 kan man läsa att knektstugan är uppbrunnen, troligen i samband med en stor skogsbrand vilken har ödelagt skogen i norra delen av Odensjö vilket är känt från karta ritad i juli 1697.
Måns Karlsson antagen 1689 saknar därför nästan all sin utrustning.

Redan vid storskiftet 1818 var soldattorpet beläget på den plats det hade till indelningsverkets upphörande.

kr_5_628_1818.jpg (41528 bytes)
Del av kartan från 1818.

Vid laga skifte 1859 rätar man ut gränserna och blev utmärkt med litera H.


kr_5_628_1859.jpg (52016 bytes)
Del av kartan från 1859.

Sista soldaten som levde på torpet var Adolf Fredrik Lundgren som inflyttade 1879 och levde här så sent som 1898, då dottern Emma föddes på torpet. Dottern Rut som föddes 1900 föddes på Bokelund Vret västergård.
Löckna rote sålde soldattorpet, som omfattade 7,25 hektar till Alexander Persson enligt köpekontrakt 1902-02-26 för 900 kr.
Fastighetsbeteckning blev Hallalund Nr1 och senare Löckna 1:18.

kr_5_0628_1902_1.gif (47289 bytes)

kr_5_0628_1902_2.gif (15088 bytes)

Odensjö Hembygdsförening märkte ut torpet med skylt nr 40 vid torpvandring 1980.
Av torpet finn idag bara stugans stenfot kvar, och av ladugården som låg söder om vägen finns inga rester kvar.
Position enligt WGS 84 Lat/Long N 56° 53' 23,80" E 13° 37' 9,10" (56.889944,13.619194).
RT-90 X=6309146 Y=1366776.

Vill du se flygfoto?

Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2010-05-23.