Ansedel Nils Andersson

Korpralen
Nils Andersson


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Antagen som soldat nr 99 1682 i Berghem Västerg., Kånna (G).

1684 hösttinget 18 november sidan 169.
Samma dag kom för rätten länsman Nils Jonsson i Brusarp, klagandes soldaten Nils Andersson i Berghem för det han skall hava besovit ett ogift kvinnfolk Margareta Månsdotter, vilket de fuller tillstodo och bekände, men begärde att äktenskap dem emellan måtte bliva admitterat, det rätten dem intet kunde förneka, utan till större visshet om äktenskapets fullbordan satte han för sig i löfte Olof i Skafta och Sven i Burhult, där med de togo avträde.
Levde vid mantalskrivningen som gift soldat 1685 i Berghem, Kånna (G).
Berghem västergård hade 1686 nr 817 och tillhörde kapten Mustchamps kompani.


1686 hösttinget 23-27 november sidan 200.
Där näst kom för rätten länsmannen Nils Jonsson tingförde och sakgav soldaten Nils Andersson i Berghem, för det han skall hava med vreds mod gått hem till änkan Botill Nilsdotter i Hamneda torp å krono, slagit henne på högra kindbenet med en ekekäpp han hade i handen, var efter där syntes blånad, igenom vilket slag hon beklagar sig och hava fått fel på hörseln, detta Nils Andersson intet kunde neka, allena förgivandes sig vid det tillfälle vara mycket drucken, det korpralen Jöns Månsson i Hökhult vittnade sant vara, som och samme gång var närvarande. Efter bevisgivning och egen bekännelse pliktar Nils Andersson för hemgång 40 marker item för blånad 3 marker i förmågo av 5 cap edsörebalken och 10 cap såramålsbalken med vilja L: L::
Dito anklagades soldaten Nils Andersson, det han skall hava slagit Johan Gunnarsson i Angelstad vid Berghems land på landvägen ,då han var på marknaden i Ljungby, som Nils ej heller neka kunde, för vilken marknads fredsbrytande han i lika måtto till 40 marker sänkte böter blev för saken; Dito efter egen bekännelse för ett utgivet käppaslag på Harald i Mjäryd 3 marker men såsom han intet hade att böta, lup han gatulopp.
Vid mönstring 1693 "sjuk i landet livrét på roten".
Mönstrad för nr 99 1697 i Berghem Västerg., Kånna (G).
Med vid mönstring som nr 99 1699-11-20 i Stettin, Polen.
Med vid mönstring som nr 99 1699-12-20 i Stettin, Polen.
Med vid mönstring 1702-06-22 i Damm, Tyskland.

Avlöningsrullan oktober 1700.
Erik Knutsson i Ularp degraderad till gemen den 20 april år 1700, dg ändrar han lön till den tiden och det övriga Kl Mt och Kronan bespart, i stället samma tid ifrån gemen och nr 99 Nils Andersson i Berghem, som i år bekommer gemens lön.
Levde vid mantalsskrivning som änkling och korpral 1703 i Ularp Mellang. soldat., Angelstad (G).
Avksed 1707-11-18 i Ularp Mellang., Angelstad (G).
Avlöningsrullan oktober 1708.
[Korpralen] Nils Andersson i Ularp bekommit Kl:Mt nådige avsked d 18 november 1707, i stället samma tid, Corporalen av Norra Sunnerbo Compani Jöns Abborre, som blev fången år 1704 och anlände till regementet d 19 oktober 1707, dy njuter den förre, lönen för bemälte år till den 1 december och den senare det övriga jämväl och för hela 1708.

Relationer och barn

Gift.
Margareta Månsdotter.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.