Ansedel Hans Hindrich Bergman

Fältskärsgesällen
Hans Hindrich Bergman


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Levde som 1:e fätskärsgesäll 1686 i Ernatorp, Berg (G).
Levde som 1:e fätskärsgesäll 1693 i Häggeshult, Torpa (G).
Levde 1693-01-06 i Häggeshult, Torpa (G).
Med vid mönstring 1700 i Loitz, Tyskland.
Bekommit avsked 1701-09.. i Kronobergs regemente.
Gav 24 öre i smt till kyrkan enligt räkenskaperna 1693.
År 1696 donerade han 1 daler i smt till krucifix.

1693 Sunnerbo sommarting 1 juni nr 102.
Barberaren Hans Hendrich Berghman, klagar till åborna uppå dess bostellshemman Häggeshult, som det tillförne åbott, och till byggnad illa hanterat, nämligen Per Månsson, Måns Andersson, Måns Håkansson och Anders Persson, uppvisade barberaren i rätten, syne och nämndemännen Lars i Västerhult och Olof i Hallarp där över hållna ransakning, som vid undersökandet befanns utav den bristfällighet som följer nämligen:
Uppå Anders Perssons i Häggeshult andel av dess bruk vilken han åbott i 18 år 17:9.
Måms Håkansson dito 17:9.
Per Månsson för sitt bruk han bebott 23:
Nock tillkommer samtliga tillhopa att reparera redskapshus och kölna eller betala 11:
Till gärdegårdarnas reparation 3:6
Resolutio:
Tingsrätten fann skäligt att lämna dessa åbor dilation, berörde ogiltige hus, som syneransakningen innehåller, till nästkommande valborgsmässo 1694 att reparera, eller och defekten med penningar betala.

År 1698 vid Sunnerbo vinterting, begärde Hans att få ersättning för kurering av olika personer. Han kallades här Hans Hindrich Berghman.


HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.