Ansedel Sven Knutsson

Soldaten
Sven Knutsson


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Levde före antagandet 1699 i Tofta, Ljungby (G).
Antagen som soldat nr 88 1699-09-16 i Marsjö, Annerstad (G).
Med vid mönstring 1699-11-20 i Stettin, Polen.
Kvarlämnad på grund av sjukdom 1700-01-06 i Demmin, Tyskland.
Med vid mönstring 1702-06-22 i Damm, Tyskland.
Med vid mönstring 1702-07-26 i Damm, Tyskland.
Levde vid mantalsskrivning som ogift soldat 1703 i Marsjö soldat., Annerstad (G).
Levde vid mantalsskrivning som ogift soldat 1707 i Marsjö Storeg. soldat., Annerstad (G).

Enligt rullan 1697 är Per Olsson soldat för Marsjö rote sedan 1690.Vid sjukdom 1700 ”Haver haft ont av sting ? så och bröstvärk. Klagar sig allerstäd av torrvärk”.
I rullan 1702 har man angivet att Sven blev antagen 1702 vilket säkerligen är felaktigt, vilket framgår av nedanstående utdrag ur domboken.


1699 Sunnerbo hösteting 5 oktober.
Länsmannnen Jonas Broman och Mons Johan Ledin förebringa rätten, hurusom en H capitenen välborne H Erich Lintzes tjänstedräng, Sven Knutsson från Tofta [i Ljungby] benämnd sin tjänst olagl avvikit, och alt sedan förleden våras uti självsvillighet hemma hos sin fader sig uppehållit, för den skull länsmannen uppå given anledning, honom till tjänstedräng vid kungsgården Cronoberg stadt, vilket han ej heller efterkommit, utan i emellertid uppå Olofs i Marsjö ansökning för dess rote låtit sig till soldat leja, och nu med det andra krigsfolket bortmarscherat, sedan han av Hr Capiteinen 9 daler silvermynt på lönen uppburet, förutan det han en annor tjänstedräng pass till sig prakticerat, och årtalet raderat, ansökandes länsmannen, att cautionisterna Olof i Marsjö och Måns Knutsson drängens broder för all där av tagen skada måste kännas responsabel.
Resol:
Alldenstund vid undersökandet befinnes, drängen Sven Knutsson utur sin tjänst ifrän Hr capiteinen olovligen vikit, oaktatr han tillförne ett års lön uppburit till 9 daler silvermynt för första året, dy dömde rätten i anledning av tjänstehjonsordningens 9de punkt, det bör Sven Knutsson få mycket till Hr Capit utgiva, som han honom för detta senare året i lön försäkrat och tillsagt, näml 10 dler silvermynt och en carolin förutan det han förr på löne undfått; Varandes för det övriga Olof i Marsjö, vilken samme dräng till soldat lejt, sedan han fästepenning av länsmannen emottagit på Cronoberg att tjäna, såsom en förbudsbrytare ansedd, och till marker silvermynt böter förfallen, Jämväl dess utan i expenser 2 daler silvermynt till Hr Capiteinen refundera; Men vad vidkommer Sven Knutsson förgripelse genom en annord pass han olovl sig förskaffat, och årtalet raderat; Så emedan för tiden samma ärende icke inieterat är, dy bliver för denna gången med utslag i de mål differerat [uppskjutet].

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.