Ansedel Lars Larsson

-1709

Korpralen
Död 1709-01-07 i Veprik, Ukraina.
Lars Larsson

Död 1709-01-07 i Veprik, Ukraina.
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Antagen som soldat nr 53 (250) 1682 i Abbeshult, Vrå (G).
Med vid mönstring 1699-11-20 i Stettin, Polen.
Befordrad till korpral och transporterad till nr 47 från Abbeshult, Vrå (G) till Slättevrå, Vrå (G).
Med vid mönstring 1702-06-22 i Damm, Tyskland.
Med vid mönstring 1702-07-26 i Damm, Tyskland.
Levde vid mantalsskrivning som gift korpral 1703 i Slättevrå soldat., Vrå (G).
Levde vid mantalsskrivning som gift soldat 1707 i Slättevrå soldat., Vrå (G).
Död 1709-01-07 i Veprik, Ukraina.

1693 Sunnerbo höstting nr 43.
Länsmannen välaktade Nils Jonsson, anklagade soldaten Lars Larsson i Abbeshult och Vrå socken, gift man, som skall han med ett för detta oberyktat kvinnfolket, vid namn Gunnil Jönsdotter i Ljunghult hordomslast bedrivit, och de bägge sökt taga flykten och stuckit sig undan, men blevne av soldatens rotebönder attraperade och fasttagne, kunnandes de vid tillfrågan av rätten, berörde sitt förövande olovligt umgänge ej förnäka, och ändock hon ej ville vedergå sig varken varit, icke heller nu för tiden havande är, kunde tingsrätten dem likvist ifrån laga plikt ej förskona, utan där över således sententierade som följer;

Resol:
Alldenstund Lars Larsson i Abbeshult gift man, av Cronans länsman välaktade Nils Jonsson överbevistes, vilket han och själv inför rätten vedergick och bekände, att han icke allenast med berörde Gunnil Jönsdotter hordomslast bedrivit, utan och värket visat, att med henne taga flykten, dhy dömde rätten Lars Larsson bära med 80 daler silvermynts böter, samt dess löskåhna Gunnil Jönsdotter med 40 daler silvermynt beläggas, i kraft och förmåga av Kungl Majts där över utgångne straffordning, blivandes för det övriga de bägge till venerandum consistorium remitterade, där att undergå vederbörlig kyrkoplikt.

Var åbo i Åkerbergshult (gmr 1686).
Hustrun var sängliggande vid mantalsskrivningen 1703 i Slättevrå.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.