Ansedel Simon Pålsson

Soldaten
Simon Pålsson


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Antagen som soldat nr 30 1701 i Källshult, Torpa (G).
Levde som ogft soldat vid mantalsskrivning 1701 i Källshult soldat., Torpa (G).
Med vid mönstring 1702-06-22 i Damm, Tyskland.
Med vid mönstring 1702-07-26 i Damm, Tyskland.
Levde vid mantalsskrivning som ogift soldat 1703 i Källshult, Torpa (G).

Domboken Sunnerbo härads vårting 1707 § 15.
Uppå Nils Johanssons från Elinge å sin svägerskas hustru Ingier Jönsdotters vägnar emot rotebönderna i Yttra Bolmaryd anförde klagan om en skuldfordran av 8 daler silvermynt som deras soldat Jon Jonsson d 4 mars 1707 av soldaten Nils Jonsson för Balkarp till låns bekommit och han betalningen till rotebönderna för lädet av torpet assignerat, resolverande rykten att alldenstund svarandena medelst uppvisad specifikation bevist sig betalt ifrån 1700 till 1706 inklusive för sädet av torpet, 28 daler, det böra de efter utfäst löfte betala nästkommande michaelis till kärande 4 daler silvermynt, och de övriga 4 dalerna så vida soldaten framdeles leva och tjäna kan.
Och såsom dess utan befinnes, att soldaten Simon Pålsson i Källshult av ovan nämnde Nils Jonsson för Balkarp undfått till låns 10 daler silvermynt Denne har den 18 oktober år 1706 förskrivit, skola av Sven i Hyltåkra betalas, vilket han och för rätten agnoserat; Alltså förpliktas Sven berörda 10 daler silvermynt Contera och betala; Men vad bekostnad Sven vill föregiva sig anlagt till soldatens faders begravning, lämnas käranden det lagl. söka efter som det ärendet för dänne gången ej instämd är.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.