Ansedel Sven Lagervall

Sergeanten
Sven Lagervall


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Befordrad till sergeants indelning 1722-05-03 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Transporterad från sergeants till förares indelning 1722-11-26 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Bekommit avsked som förares indelning 1728-01-20 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.

1726 sommartinget 9 juni § 65.
Sergeanten manhaftige Sven Lagervall, har utverkat stämning uppå åborna i Bökö och Prosteköp, för det de icke försvarligen förbättrat och omlagat allfarig kyrko, kvarn, och marknadsvägen, jämväl att de uppdämma vattnet på vägen.
På svarande sidan inställde sig allenast åborna i Bökö, men Lars, Samuel, Anders och Jöns i Prosteköp frånvarande, varför de för upprop försummelse vardera plikta 1 daler silvermynt, och som berättas att de för denna gången till tingsrätten icke ankomma alltså utställes saken till lagförande, blivandes de förmante, att foderligst vägen förbättra och avböjja den skada som igenom damshållet på vägen sker, så framt de uppå laga tillmäle vilja under behörig plikt.
Omtalas i domboken No 229 1727-02-19 i Sunnerbo (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.